Portin numeron vaihtaminen

Tärkeimmille protokollille käytetään yleensä perinteisiä porttien numeroita, mutta ne voidaan vaihtaa tietoturvan parantamiseksi. Koska porttien numeroiden täytyy olla samat tietoa siirtävissä laitteissa, kuten tietokoneessa tai palvelimessa, kun portin numero vaihdetaan, myös laitteen asetus täytyy vaihtaa.
Tässä osiossa kerrotaan, miten asetukset määritetään käyttämällä etäkäyttöliittymää tietokoneesta.
Määritä asetukset valitsemalla käyttöpaneelin [Koti]-näytöstä [Valikko] ja valitsemalla sitten [Yleisasetukset]. [Porttinumeron asetukset]
Järjestelmänvalvojan oikeudet tarvitaan. Laite on käynnistettävä uudelleen, jotta asetukset otetaan käyttöön.
1
Kirjaudu etäkäyttöliittymään järjestelmänvalvojan tilassa. Etäkäyttöliittymän käynnistäminen
2
Napsauta etäkäyttöliittymän portaalisivulla [Asetukset/Tallennus]. Etäkäyttöliittymän portaalisivu
3
Napsauta [Verkkoasetukset] [Porttinumeron asetukset] [Muokkaa].
[Muokkaa porttinumeron asetuksia] -näyttö tulee esiin.
4
Vaihda protokollan portin numero ja valitse [OK].
5
Käynnistä laite uudelleen. Laitteen käynnistäminen uudelleen
Asetukset otetaan käyttöön.
Protokolla-asetukset
Tietoja protokolla-asetuksista ja protokollaa käyttävien toimintojen asetuksista on seuraavissa kohdissa:
LPD/RAW/WSD LPD-, RAW- tai WSD-protokollan määrittäminen
HTTP HTTP-tiedonsiirron poistaminen käytöstä
SNMP SNMP:n määrittäminen
Välitys- tai LDAP-palvelimen portin numeron vaihtaminen
Jos haluat vaihtaa välityspalvelimen portin numeron, katso:
Välityspalvelimen käyttäminen
Tulostinajurin portin numeron vaihtaminen (Windows)
Jos tulostusprotokollan (LPD tai RAW) portin numero vaihdetaan laitteessa, vaihda portin numeron asetus myös tietokoneessa. Tulostusportin määrittäminen (Windows)
975E-068