Kasutusjuhend-i kasutamine

Kasutusjuhend (käesolev juhend) sisaldab teavet seadme kõigi funktsioonide, tehniliste andmete ja ka seadme hooldamise kohta.
Kasutusjuhend-it saate kasutada kasuliku teabe otsimiseks sisukorra ja otsingufunktsiooni kaudu.
* Klõpsake nuppu [] või [] kuva ülaosas, et vahetada sisukorra ja märksõna otsingu kuva.
Kasutusjuhend kirjeldab kõigi mudeliseeriate (sh selle seadme) erinevaid funktsioone. Saate vaadata tabelit, milles on märgitud, mis funktsioone ja lisaseadmeid mingi mude toetab. Toetatud funktsioonid ja valikud

Ekraanikuvad ja illustratsioonid

Kui ei ole märgitud teisiti, kasutatakse Kasutusjuhend-i kuvadel ja illustratsioonidel järgmisi operatsioonisüsteeme.
Mudel
MF275dw
Toonerikassetid
Canon Cartridge 071
Arvuti operatsioonisüsteem
Windows 10
macOS 11
 
Kuvad võivad erineda, olenevalt mudelist.
Toimingud ja kuvad võivad erineda olenevalt arvuti operatsioonisüsteemist.
Kuvad võivad muutuda draiverite ja tarkvara ajakohastamise tulemusel.

Sümbolid

Hoiatused on loetletud ka seadmega kaasasolevas dokumendis Olulised ohutusnõuded. Lisateabe saamiseks tutvuge sellega. Seadme juhendid
 
 
Tähistab hoiatust toimingute kohta, mis võivad lõppeda surma või raskete kehavigastustega, kui neid ei tehta õigesti. Järgige alati neid hoiatusi, et tagada seadme ohutu kasutamine.
 
 
 
Tähistab ohutusnõuet, mille eesmärk on vältida seadme ebaõigest kasutamisest tulenevaid kehavigastusi või varalist kahju (v.a toote rike). Seadme ohutu kasutamise tagamiseks järgige alati neid ohutusnõudeid.
 
 
 
Tähistab keelatud toiminguid. Lugege neid juhiseid hoolikalt ning vältige kirjeldatud toimingute sooritamist.
 
 
 
Tähistab tähtsaid nõudeid ja piiranguid turvalisuse ja andmekaitse eesmärgil ning ohutusnõudeid, mida tuleb järgida. Lugege kindlasti need läbi, et vältida ebaõigest kasutamisest tulenevat talitlushäiret, tõrget või varalist kahju.
 
 
 
Tähistab toimingu selgitust või lisajuhiseid toimingu tegemiseks.
 

Klahvide ja nuppude tähised

Kuvadel kujutatud juhtpaneeli klahve ja nuppe tähistatakse järgmiselt.
Juhtpaneeli klahvid
Tähistatakse ikooniga.
Näide: klahv Tagasi
Juhtpaneelil ja arvuti ekraanil kuvatavad nupud
Tähistatakse nurksulgudega [ ].
Näide:
[Menüü]
[Tühista] [Jah]
[Seaded on rakendatud.]

Otsingufunktsioon

1
Klõpsake kuva ülaosas nuppu [].
Ekraani vasakus ülaosas kuvatakse otsitava märksõna sisestusväli.
2
Sisestage märksõna ja klõpsake nuppu [] või vajutage arvutil sisestusklahvi [Enter].
Eraldage mitu märksõna tühikutega, kui soovite otsida kõiki märksõnu sisaldavaid lehekülgi.
Täpset fraasi sisaldavate lehekülgede otsimiseks pange märksõnad kahekordsetesse jutumärkidesse.
3
Lehekülje vaatamiseks klõpsake otsingutulemil.
Klõpsake nuppu [], et otsingutulemit kuvada või peita.
Klõpsake nuppu [], et sisu kuvada.

Töökeskkond

Juhendit (Kasutusjuhend) saab vaadata järgmistes operatsioonikeskkondades:
Windows
Internet Explorer 9 või uuem
Microsoft Edge
Firefox
Firefox ESR
Chrome*1
macOS
Safari
Firefox
Chrome*1
Linux
Firefox
iOS
Safari*1
Android
Chrome*1
 
*1 Saadaval ainult juhendite veebisaidil vaatamiseks.
975F-0EF