Juhtpaneeli kasutamine (5-realine LCD mudel)

Kasutage juhtpaneeli nuppe erinevate funktsioonide seadistamiseks ja sätete vaatamiseks.

Kuva kerimine

Kui ekraanile ilmub kerimisriba, näitab see, et osa üksuseid või teavet ei saa tervikuna ekraanil kuvada. Kasutage või , et kerida ekraani vajutatud suunas. Parajasti valitud üksus on pööratud kujutisega.

Järgmisele või eelmisele kuvale liikumine

Järgmisele kuvale liikumiseks vajutage  või . Eelmisele kuvale naasmiseks vajutage või .

Valitud üksuse kinnitamine

Valitud üksuse kinnitamiseks vajutage .

Liuguri kasutamine väärtuste seadistamiseks

Väärtuse muutmiseks vajutage või .
975F-02F