Vaikesätete muutmine

Saate muuta juhtpaneeli kaudu avatavaid kopeerimis- ja faksifunktsiooni vaikesätteid.
Samuti saate lähtestada sätete väärtused siin määratud väärtustele, kui vajutate kopeerimise või faksifunktsiooni kuval.
Selles jaotises kirjeldatakse sätete määramist juhtpaneeli kaudu.
Sätteid saab määrata ka arvutist rakendusega Remote UI (Kaugkasutajaliides). Seadme juhtimine arvutist (kaugkasutajaliides)

Puutepaneeliga mudel

1
Vajutage juhtpaneelil [Menüü] kuval [Avamenüü]. [Avamenüü] kuva
2
Vajutage [Funktsiooniseaded].
3
Valige vaikesätte üksus, mida soovite muuta.
Valige järgmiste üksuste hulgast vastavalt funktsioonile, mida soovite muuta.
Faks
[Saatmine] [Faksiseaded] [Vaikeseadete muutmine]
Kopeerimine
[Paljundamine] [Vaikeseadete muutmine]
4
Valige muudetavad sätete üksused ja muutke vaikesätteid.
Lisateavet iga funktsiooni sätete üksuste kohta leiate järgmistes osades:
Faks: [Vaikeseadete muutmine]
Koopia: [Vaikeseadete muutmine]
5
Vajutage [Rakenda].
Vaikesätted on muudetud.
Vaikesätete tehasesätetele taastamine
Faksimiseks
4. sammu kuval vajutage [Lähtesta] [Jah].
Kopeerimiseks
[Paljundamise seaded] 3. sammus vajutage [Lähtesta vaikeseaded] [Jah].

5-realine LCD mudel

1
Valige juhtpaneelil [Menüü] kuval [Avamenüü] ja vajutage . [Avamenüü] kuva
2
Vajutage [Funktsiooniseaded]    [Paljund.]    [Vaikeseadete muutmine]  .
3
Valige sätete muudetavad üksused, vajutage ja muutke vaikesätteid.
Lisateavet sätete üksuste kohta leiate järgmistes osades:
[Vaikeseadete muutmine]
4
Valige [<Rakenda>] ja vajutage .
Vaikesätted on muudetud.
Vaikesätete tehasesätetele taastamine
[Paljundamise seaded] 2. sammus vajutage [Lähtesta vaikeseaded]    [Jah]  .
975F-03H