Energiakulu vähendamine (unerežiim)

Puhkerežiim vähendab energia tarbimist, peatades seadme sees teatavad toimingud.
Energiasäästu klahviga () mudelitel
Vajutage juhtpaneelil [], et lülitada seade puhkerežiimi. Juhtpaneel
Kui teatava aja jooksul ei tehta mingeid toiminguid, lülitub seade automaatselt puhkerežiimi. Automaatse puhkeaja määramine
Kui seade on puhkerežiimis, süttib  kollakasroheliselt.
Energiasäästu klahvita () mudelitel
Seadet ei saa käsitsi puhkerežiimi lülitada. Kui teatava aja jooksul ei tehta mingeid toiminguid, lülitub seade automaatselt puhkerežiimi. Automaatse puhkeaja määramine
Puhkerežiimis lülitub ekraan välja.

Puhkerežiimist väljumine

Tehke üks järgnevatest toimingutest:
vajutage mis tahes nuppu juhtpaneelil.
Puudutage ekraani. (puutepaneeliga mudel)
Kui seadmega on ühendatud telefon või valikuline TELEPHONE 6 KIT, võtke telefonitoru hargilt. (puutepaneeliga mudel)

Automaatse puhkeaja määramine

Automaatne puhkerežiim on funktsioon, mis lülitab seadme automaatselt puhkerežiimi, kui teatava aja jooksul ei tehta mingeid toiminguid. Saate määrata automaatselt puhkerežiimi lülitumise aja.
Selles jaotises kirjeldatakse, kuidas määrata sätteid arvuti rakendusega Remote UI (Kaugkasutajaliides).
Valige juhtpaneelil [Menüü] kuval [Avamenüü], seejärel valige sätete määramiseks [Eelistused]. [Taimeri-/energiaseaded]
1
Logige sisse rakendusse Remote UI (Kaugkasutajaliides). Remote UI (Kaugkasutajaliides) käivitamine
2
Klõpsake Remote UI (Kaugkasutajaliides) portaali lehel [Settings/Registration]. Remote UI (Kaugkasutajaliides) portaalileht
3
Klõpsake [Timer Settings] [Edit].
Ilmub kuva [Edit Timer Settings].
4
Sisestage aeg [Auto Sleep Time].
* Tõhusalt energia säästmiseks on soovitatav kasutada vaikesätet. [Automaatse puhkerežiimi aeg]
5
Klõpsake [OK].
Sätted rakendatakse.
6
Logige rakendusest Remote UI (Kaugkasutajaliides) välja.
Vajutage , kui seadet ei kasutata pikemat aega, näiteks öö läbi (ainult energiasäästu klahviga mudelitel ())
Pange seade unerežiimi ohutuse tagamiseks.
Seade ei lülitu unerežiimi järgmistel juhtudel:
kui andmete märgutuli juhtpaneelil põleb või vilgub;Juhtpaneel
Kui juhtpaneelil on kuvatud [Menüü] kuva, paberiummistus või muu tõrketeade*1 või Direct Connection SSID või võrguvõtme kuva
kui seade viib läbi häälestust, puhastust või muid toiminguid;
Kui seade peab andmesidet arvuti või muu sellise seadmega
Kui seadmega on ühendatud telefon või valikuline TELEPHONE 6 KIT, on telefonitoru hargilt võetud. (puutepaneeliga mudel)
Kui sissetuleva faksi helin on välja lülitatud (puutepaneeliga mudel)
 
*1 Seade võib lülituda unerežiimi sõltuvalt sõnumist.
975F-027