Kopeerimisoleku kontrollimine

Seadmega tehtavaid toiminguid, sealhulgas kopeerimist, hallatakse töödena. Kontrollides tööde olekut saate välja selgitada, kas kopeerimistöö tehti õigesti.
Määrake sätted juhtpaneeli kaudu. Sätteid ei saa määrata arvutist rakendusega Remote UI (Kaugkasutajaliides).

Puutepaneeliga mudel

1
Avage kuva [Olekumonitor].
Vajutage juhtpaneelil . Juhtpaneel
2
Vajutage [Paljundus-/prinditöö].
Ilmub kuva [Paljundus-/prinditöö].
3
Vajutage [Töö olek].
4
Valige töö, et näha selle andmeid.
Kuvatakse töö andmed.
5
Vaadake originaalide arvu, koopiate arvu ja teisi seadeid.

5-realine LCD mudel

1
Avage kuva [Olekumonitor].
Vajutage [Olekumonitor] juhtpaneeli kuval [Avamenüü] või muul kuval.
[Avamenüü] kuva
2
Vajutage [Paljundus-/prinditöö] ja vajutage .
Ilmub kuva [Paljundus-/prinditöö].
3
Vajutage [Töö olek]  .
4
Valige töö, et näha selle andmeid, ja vajutage .
Kuvatakse töö andmed.
5
Vaadake originaalide arvu, koopiate arvu ja teisi seadeid.
975F-05K