Fakside vastuvõtmine telefoni teel (kaugvastuvõtt)

Kaugvastuvõtt võimaldab fakside vastuvõtmiseks kasutada seadmega ühendatud telefoni numbriklahve, valides eelnevalt määratud numbri (kaugvastuvõtu ID).
Kaugvastuvõtu ID väärtuseks on vaikimisi [25]. Selle saab asendada kohandatud numbriga. [Kaugvastuvõtt]
1
Kui seade heliseb, tõstke telefonitoru hargilt.
Kui tegu on telefonikõnega, võite kõnele vastata.
2
Kui kuulete helisignaali, valige telefoni numbriklahvide abil kaugvastuvõtu ID.
Seade alustab faksi vastuvõtmist. Kui faks on vastu võetud, prinditakse see automaatselt.
Kui te ei kuule kaugvastuvõtu ID sisestamisel tooni, vajutage telefoni tooninuppu (*) ja sisestage seejärel uuesti kaugvastuvõtu ID.
3
Pange toru ära.
975F-054