[Faksiseaded] (Puutepaneeliga mudel)

Määrake fakside vastuvõtmise ja edasisaatmise sätted.
* Punases paksus kirjas väärtused viitavad iga üksuse vaikesätetele. Valikut
* [Faksiseaded] ei pruugita kuvada sõltuvalt mudelist, installitud suvanditest ja teistest sätetest.

[Prindi mõlemale küljele]

[Menüü] [Funktsiooniseaded] [Vastuvõtt/edasisaatmine] [Faksiseaded]
Määrake, kas soovite vastuvõetud faksidega kasutada kahepoolset printimist.
[Väljas]
[Sees]

[ECM RX]

[Menüü] [Funktsiooniseaded] [Vastuvõtt/edasisaatmine] [Faksiseaded]
ECM (veaparandusrežiim) on funktsioon, mis viib läbi kontrolle ja korrigeerimisi tagamaks, et rikutud kujutisi ei saadetaks, kui kujutise saatmise ajal esineb tõrge. Määrake siin, kas ECM funktsiooni kasutatakse vastuvõtmisel.
Kui te kasutate ECM-i vastuvõtmisel, toimub vigade kontroll andmeside ajal nii saatja kui ka saaja poolel. Seetõttu peab ECM olema lubatud ka saatja poolel.
ECM-vastuvõtt võib aeglustada andmeside selle ajal toimuva vigade kontrolli ja korrigeerimise tõttu. Pange tähele, et ka lubatud ECM-vastuvõtu korral võib siiski esineda vigu telefoniliinide seisukorra tõttu.
Lubage seadmel ECM-saatmine, et vähendada seadmel andmete saatmisel esinevate vigade arvu. [ECM TX]
[Väljas]
[Sees]

[Kutsumise helin]

[Menüü] [Funktsiooniseaded] [Vastuvõtt/edasisaatmine] [Faksiseaded]
Määrake, kas seade väljastab sissetuleva faksi helina, kui faks võetakse vastu ja faksi RX režiim on sättel [Automaatne] või [Faks/telefon (automaatlülitus)].
Kui määrate siin sätte [Sees], saate määrata ka sissetuleva faksi helina korduste arvu.
* Kui määrate sätte [Väljas], takistab see puhkerežiimi kasutamist.
[Väljas]
 
[Sees]
[Helinate arv]*1
1 kuni 2 kuni 99 (korda)
*1 Sõltuvalt teie riigist või piirkonnast ei pruugita sätet kuvada või selle sisu või vaikesäte võib olla erinev.

[Kaugvastuvõtt]

[Menüü] [Funktsiooniseaded] [Vastuvõtt/edasisaatmine] [Faksiseaded]
Määrake, kas seadmega ühendatud telefoni saab kasutada fakside vastuvõtmiseks (Kaugvastuvõtt). Fakside vastuvõtmine telefoni teel (kaugvastuvõtt)
Kui määrate siin sätte [Sees], saate määrata ka välise telefoniga kasutatava numbri (Kaugvastuvõtu ID).
* Sõltuvalt teie riigist või piirkonnast ei pruugita sätet [Kaugvastuvõtt] kuvada või selle sisu või vaikesäte võib olla erinev.
[Väljas]
 
[Sees]
[Kaugvastuvõtu ID]
00 kuni 25 kuni 99

[Lülitu automaatsele vastuvõtule]

[Menüü] [Funktsiooniseaded] [Vastuvõtt/edasisaatmine] [Faksiseaded]
Määrake, kas seade lülitub pärast määratud ajavahemikku automaatsesse vastuvõturežiimi (Auto RX), kui te ei võta sissetuleva faksi puhul telefonitoru ja faksi vastuvõturežiimiks on seatud [Käsitsi].
Kui määrate siin sätte [Sees], saate määrata ka sissetuleva helina kestuse (sekundites), kuni seade lülitub režiimi Auto RX.
[Väljas]
 
[Sees]
[Helina aeg aut. VV-ni]
1 kuni 15 kuni 99 (s)

[RX-i alustamise kiirus]

[Menüü] [Funktsiooniseaded] [Vastuvõtt/edasisaatmine] [Faksiseaded]
Vastuvõtu alguseni võib minna veidi aega näiteks halva telefoniühenduse tõttu. Sellisel juhul seadke algse andmeside kiirus madalamale tasemele.
[33 600 bit/s]
[14 400 bit/s]
[9600 bit/s]
[7200 bit/s]
[4800 bit/s]
[2400 bit/s]

[RX-i formaadi vähendus]

[Menüü] [Funktsiooniseaded] [Vastuvõtt/edasisaatmine] [Faksiseaded]
Määrake, kas kujutisi tuleb printides või vastuvõetud fakse salvestades vähendada.
Seadke siin vähendussuhte sätteks [Automaatne], et vähendada kujutisi vastavalt paberiformaadile.
Vähendussuhte määramisel valige väärtus vahemikus [97%] kuni [75%].
Vähendatud kujutiste kuvasuhte säilitamiseks seadke vähendamise suuna sätteks [Vertikaalne/horisontaalne]. Kujutiste ainult vertikaalsuunas vähendamiseks määrake säte [Vertikaalne].
[Väljas]
 
[Sees]
[Vähenduse mastaap]
[Automaatne]
[97%]
[95%]
[90%]
[75%]
[Vähenduse suund]
[Vertikaalne/horisontaalne]
[Vertikaalne]

[Edastamisseaded]

[Menüü] [Funktsiooniseaded] [Vastuvõtt/edasisaatmine] [Faksiseaded]
Määrake fakside edasisaatmise sätted. Vastuvõetud fakside automaatne edasisaatmine ja varundamine
[Luba edastamisseaded]
[Menüü] [Funktsiooniseaded] [Vastuvõtt/edasisaatmine] [Faksiseaded] [Edastamisseaded]
Määrake, kas vastuvõetud fakside sisu saadetakse automaatselt edasi või salvestatakse eelseadistatud sihtkohta.
Kui määrate siin sätte [Sees], määrake ka edasisaatmise või salvestamise sihtkoht ja vajaduse korral faili nimi.
[Väljas]
 
[Sees]
[Edasisaatmise sihtkoht:]
[Faili nimi:]
[Piltide printimine]
[Menüü] [Funktsiooniseaded] [Vastuvõtt/edasisaatmine] [Faksiseaded] [Edastamisseaded]
Määrake, kas soovite edasi saadetud fakse printida.
Samuti saate valida, et prinditakse ainult need faksid, mida ei saa edasi saata.
[Väljas]
[Sees]
[Ainult tõrgete korral]
[Talleta pildid mällu]
[Menüü] [Funktsiooniseaded] [Vastuvõtt/edasisaatmine] [Faksiseaded] [Edastamisseaded]
Määrake, kas faksid, mida ei saanud tõrke tõttu edasi saata, salvestatakse seadme mällu.
[Väljas]
[Ainult tõrgete korral]
975F-092