Mittestandardse formaadiga paberi registreerimine arvutis (kohandatud formaat)

Kohandatud paberiformaat on mittestandardse formaadiga paber, mille külje pikkusi saab vabalt väärata.
Kui prinditav dokument või paber on mittestandardse formaadiga, tuleb see formaat varem printeridraiveris registreerida.

Windowsi kasutamisel

1
Klõpsake [] (Start) [] (Settings)  [Seadmed] [Printerid ja skannerid].
Ilmub kuva [Printerid ja skannerid].
2
Klõpsake seadme printeridraiveril [Manage] [Prindieelistused].
Ilmub printeridraiveri kuva [Prindieelistused].
3
Klõpsake vahekaardil [Page Setup] valikul [Custom Paper Size].
4
Sisestage kohandatud paberiformaadi nimi ja paberiformaat ning klõpsake [Register].
5
Klõpsake [OK] [OK].
Kohandatud paberiformaat on registreeritud.

MacOS-i kasutamisel

1
Avage arvutis dokument, mida soovite printida.
2
Klõpsake dokumendi avamiseks kasutatava rakenduse menüüs [Print].
Ilmub dialoogiaken.
3
Valige jaotises [Printer] seadme printeridraiver.
4
Valige prindisuvandites [Paper Size] valik [Manage Custom Sizes].
Kui prindisuvandeid ei kuvata, klõpsake printimise dialoogiboksis [Show Details].
5
Klõpsake all vasakul [+], topeltklõpsake valikul [Untitled] ja sisestage kohandatud paberiformaadi nimi.
6
Sisestage paberiformaat ja klõpsake [OK].
Kohandatud paberiformaat on registreeritud.
975F-043