Skannimine

Saate skannida dokumente, fotosid ja muud trükitud materjali (dokumendid) ning teisendada need andmeteks. Teisendatud andmed (skannitud andmed) saab salvestada pildi- või PDF-failina seadmega ühendatud arvutisse.
Arvutisse installitud skanneridraiveri ja rakenduse abil saate määrata skannimissätteid ja skannitud andmed arvutisse salvestada.
Selleks on kaks võimalust.
Skannimine seadmest
 
 
Skannige rakenduses eelseadistatud vormingut ja salvestamise sihtkohta kasutades.
Selle meetodi puhul salvestatakse skannitud andmed kõigest seadet kasutades arvutisse ja see on otstarbekas mitme originaali skannimisel.
Ettevalmistused skannitud andmete salvestamiseks arvutisse
Skannimine (arvutisse salvestamine)
Kiirklahvi abil skannimine
Arvutist skannimine
 
 
Kasutatakse skannimisel määratud vormingut ja salvestamise sihtkohta.
See meetod võimaldab skannitud andmeid kohe arvutiekraanil näha, et saaksite kontrollida kujutise kvaliteeti ja teha kohandusi.
Ettevalmistused skannitud andmete salvestamiseks arvutisse
Arvutist skannimine
* MacOS-i korral saate kasutada standardselt OSi kuuluvat AirPrinti funktsiooni, et skannida andmeid skanneridraiverit või rakendust installimata. Rakenduse AirPrint kasutamine andmete printimiseks ja skannimiseks ning fakside saatmiseks

Lisateave

Mobiilseadmest skannimine
Seadet saab juhtida nutitelefonist, tahvelarvutist või muust mobiilseadmest. See muudab fotode või dokumentide skannimise mobiilseadmest ühilduva rakenduse või teenuse abil lihtsaks.
Mobiilseadmetega sidumine ja pilveteenusega integreerimine
975F-047