DNS konfigureerimine

Kui kasutate seadet domeeninime süsteemiga (DNS) keskkonnas, määrake DNS-serveri andmed ja DHCP-sätted.
DNS-ita keskkonnas saate määrata, et multisaate-DNS kasutaks DNS-funktsiooni. mDNS-i kasutab Bonjour ja muu tarkvara.
Selles jaotises kirjeldatakse, kuidas määrata sätteid arvutis rakendusega Remote UI (Kaugkasutajaliides).
Valige juhtpaneelil [Menüü] kuval [Avamenüü], seejärel valige sätete määramiseks [Eelistused]. Mõningaid sätteid ei saa määrata juhtpaneeli kaudu. [TCP/IP-seaded]
Vaja on administraatori õigusi. Sõltuvalt määratavast üksusest võib juhtuda, et seade tuleb taaskäivitada.
Vajalikud ettevalmistused
DNS-i IPv6 jaoks konfigureerides määrake IPv6-aadressi kasutamise säte. IPv6-aadressi määramine
1
Logige süsteemihaldurirežiimis rakendusse Remote UI (Kaugkasutajaliides). Remote UI (Kaugkasutajaliides) käivitamine
2
Klõpsake Remote UI (Kaugkasutajaliides) portaali lehel [Settings/Registration]. Remote UI (Kaugkasutajaliides) portaalileht
3
Klõpsake [Network Settings] [IPv4 Settings] või [IPv6 Settings] [Edit].
Ilmub kuva [Edit IPv4 Settings] või [Edit IPv6 Settings].
4
Määrake jaotises [DHCP Option Settings] DHCP sätted.
Kui te ei määra DHCP sätteid, jätkake 5. toimingust.
5
Sisestage jaotises [DNS Settings] DNS-serveri teave.
Täpsema seadistusteabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja või võrguülema poole. Samuti saate vaadata arvuti seadistust. Arvuti võrguühenduse teabe vaatamine
Kui te ei määra DNS-serveri teavet, jätkake 6. toimingust.
6
Määrake jaotises [mDNS Settings] mDNSi sätted.
Kui te ei määra mDNS-i sätteid, jätkake 7. toimingust.
7
Klõpsake [OK].
8
Taaskäivitage seade. Seadme taaskäivitamine
Sätted rakendatakse.
975F-01R