[TCP/IP-seaded]

Määrake, mis sätteid tuleb seadmel TCP/IP võrgus kasutada.
* Punases paksus kirjas väärtused viitavad iga üksuse vaikesätetele.
 

[IPv4-seaded]

[Menüü] [Eelistused] [Võrk] [TCP/IP-seaded]
Määrake sätted, mida tuleb seadmel kasutada IPv4 keskkonnas.
[IP-aadressi seaded]
[Menüü] [Eelistused] [Võrk] [TCP/IP-seaded] [IPv4-seaded]
Määrake IPv4-aadress automaatselt või käsitsi. IPv4-aadressi määramine
[Hangi automaatselt]
[Protokolli valimine]
[Väljas]
[DHCP]
[Automaatne IP]
[Väljas]
[Sees]
 
[Hangi käsitsi]*1
[IP-aadress]: 0.0.0.0
[Alamvõrgu mask]: 0.0.0.0
[Lüüsi aadress]: 0.0.0.0
 
[Seadete kontroll]
*1 Ei pruugita kuvada sõltuvalt mudelist, installitud suvanditest ja teistest sätetest.
[Pingimiskäsk]
[Menüü] [Eelistused] [Võrk] [TCP/IP-seaded] [IPv4-seaded]
Kasutage pingimiskäsku, et kontrollida, kas seade saab võrguseadmetega ühendust. Kontrollige, kas seade saab võrguseadmetega ühendust
[DNS-i seaded]
[Menüü] [Eelistused] [Võrk] [TCP/IP-seaded] [IPv4-seaded]
Määrake DNS-sätted, kui seadet kasutatakse keskkonnas, kus rakendatakse domeeninime süsteemi (DNS). DNS konfigureerimine
[DNS-serveri seaded]
[Esmane DNS-server]: 0.0.0.0
[Teisene DNS-server]: 0.0.0.0
 
[DNS-i hosti/domeeni nime seaded]
[Hosti nimi]
[Domeeni nimi]
 
[DNS-i dünaamilise uuendamise seaded]
[Väljas]
[Sees]
[DNS dün. uuend. inter.]
0 kuni 24 kuni 48 (h)
[mDNS-i seaded]
[Menüü] [Eelistused] [Võrk] [TCP/IP-seaded] [IPv4-seaded]
Määrake mDNS-i sätted, et kasutada DNS-i funktsioone keskkonnas, kuhu ei ole DNS-i installitud (nt Bonjour).
[Väljas]
 
[Sees]
[mDNS-i nimi]
[DHCP-valikseaded]
[Menüü] [Eelistused] [Võrk] [TCP/IP-seaded] [IPv4-seaded]
Määrake DHCP-serveri kasutamise sätted IPv4 keskkonnas, kui rakendatakse domeeninime süsteemi (DNS). DNS konfigureerimine
[Hosti nime hankimine]
[Väljas]
[Sees]
 
[DNS-i dünaamiline uuendamine]
[Väljas]
[Sees]
 
[DNS-serveri aadressi hankimine]
[Väljas]
[Sees]
 
[Domeeni nime hankimine]
[Väljas]
[Sees]
 
[WINS-serveri aadressi hankimine]
[Väljas]
[Sees]

[IPv6-seaded]

[Menüü] [Eelistused] [Võrk] [TCP/IP-seaded]
Määrake seadme IPv6-keskkonnas kasutamise sätted.
Te saate seadistaga mitu IPv6-aadressi ja neid samal ajal kasutada. IPv6-aadressi määramine
[Kasuta IPv6]
[Menüü] [Eelistused] [Võrk] [TCP/IP-seaded]  [IPv6 Settings]
Määrake, kas IPv6 kasutatakse.
[Väljas]
[Sees]
[Seadete kontroll]
[Olekuta aadressi seaded]
[Menüü] [Eelistused] [Võrk] [TCP/IP-seaded]  [IPv6 Settings]
Määrake, kas olekuta aadressi kasutatakse.
[Väljas]
[Sees]
[Seadete kontroll]
[DHCPv6 kasutamine]
[Menüü] [Eelistused] [Võrk] [TCP/IP-seaded]  [IPv6 Settings]
Määrake, kas kasutada olekuga aadressi, mis on saadud DHCPv6 abil DHCP-serverilt.
[Väljas]
[Sees]
[Seadete kontroll]
[DNS-i seaded]
[Menüü] [Eelistused] [Võrk] [TCP/IP-seaded]  [IPv6 Settings]
Määrake DNS-sätted, kui seadet kasutatakse keskkonnas, kus rakendatakse domeeninime süsteemi (DNS). DNS konfigureerimine
[DNS-i hosti/domeeni nime seaded]
[IPv4 host/dom. kasutus]
[Väljas]
[Hosti nimi]
[Domeeni nimi]
[Sees]
 
[DNS-i dünaamilise uuendamise seaded]
[Väljas]
[Sees]
[Salv. käsitsi aadr.]
[Väljas]
[Sees]
[Salv. olekuga aadr.]
[Väljas]
[Sees]
[Salv. olekuta aadr.]
[Väljas]
[Sees]
[DNS dün. uuend. inter.]
0 kuni 24 kuni 48 (h)
[mDNS-i seaded]
[Menüü] [Eelistused] [Võrk] [TCP/IP-seaded]  [IPv6 Settings]
Määrake mDNS-i sätted, et kasutada DNS-i funktsioone keskkonnas, kuhu ei ole DNS-i installitud (nt Bonjour).
[Väljas]
 
[Sees]
[IPv4 nimi mDNS-i jaoks]
[Väljas]
[mDNS-i nimi]
[Sees]
[DHCP-valikseaded]
[Menüü] [Eelistused] [Võrk] [TCP/IP-seaded]  [IPv6 Settings]
Määrake DHCP-serveri kasutamise sätted IPv4 keskkonnas, kui rakendatakse domeeninime süsteemi (DNS). DNS konfigureerimine
[DNS-serveri aadressi hankimine]
[Väljas]
[Sees]
 
[Domeeni nime hankimine]
[Väljas]
[Sees]

[WINS-i seaded]

[Menüü] [Eelistused] [Võrk] [TCP/IP-seaded]
Konfigureerige WINS (Windows Internet Name Service), kui kasutate seadet võrgukeskkonnas, kus kasutatakse nii NetBIOS-i kui ka TCP/IP-d. WINS konfigureerimine
[WINS-i eraldusvõime]
[Väljas]
[Sees]
[WINS-serveri aadress]: 0.0.0.0

[LPD seaded]

[Menüü] [Eelistused] [Võrk] [TCP/IP-seaded]
Määrake, kas soovite kasutada LPD-protokolli. LPD, RAW või WSD konfigureerimine
Kui LPD-protokolli kasutatakse, saate määrata ka aja vastuvõtu ooterežiimi algusest pärast printimisandmete vastuvõtu tühistamist kuni aegumiseni.
[LPD prindiseaded]
[Väljas]
[Sees]
 
[Vastuv. ajalõpp]
1 kuni 5 kuni 60 (min)

[RAW seaded]

[Menüü] [Eelistused] [Võrk] [TCP/IP-seaded]
Määrake, kas soovite kasutada RAW-protokolli. LPD, RAW või WSD konfigureerimine
Kui RAW-protokolli kasutatakse, saate määrata ka aja vastuvõtu ooterežiimi algusest pärast printimisandmete vastuvõtu tühistamist kuni aegumiseni.
[RAW-prindiseaded]
[Väljas]
[Sees]
 
[Vastuv. ajalõpp]
1 kuni 5 kuni 60 (min)

[WSD seaded]

[Menüü] [Eelistused] [Võrk] [TCP/IP-seaded]
Määrake, kas soovite kasutada WSD-protokolli. Selle sätte saate määrata igale funktsioonile, mis kasutab WSD-protokolli. LPD, RAW või WSD konfigureerimine
[WSD prindiseaded]
[WSD prindiseadete kas.]
[Väljas]
[Sees]
[WSD sirvimise kasutus]
[Väljas]
[Sees]
 
[Multicast Discovery kasutus]
[Väljas]
[Sees]
 
[WSD skanniseaded]
[WSD skanni kasutus]
[Väljas]
[Sees]
[Arvutiskannimise kasutamine]
[Väljas]
[Sees]

[IPP prindiseaded]

[Menüü] [Eelistused] [Võrk] [TCP/IP-seaded]
Määrake, kas soovite kasutada IPP-d (Internet Printing Protocol). IPP-d saate kasutada funktsiooni AirPrint abil printides ja faksi saates. Funktsiooniga AirPrint kasutatavate funktsioonide ja turvalisuse seadistamine
Kui kasutate IPP-d, saate määrata ka seda, kas andmevahetuseks kasutatakse TLS-krüptimist.
[IPP-printimise kasutamine]
[Väljas]
[Sees]
 
[Luba IPP-printimine ainult TLS-i kasut.]
[Väljas]
[Sees]

[HTTP kasutus]

[Menüü] [Eelistused] [Võrk] [TCP/IP-seaded]
Määrake, kas soovite HTTP-d kasutada. HTTP-side keelamine
[Väljas]
[Sees]

[Network Link Scani seaded]

[Menüü] [Eelistused] [Võrk] [TCP/IP-seaded]
Määrake, kas soovite kasutada Network Link Scani. Network Link Scani saate kasutada funktsiooni AirPrint abil dokumente skannides. Funktsiooniga AirPrint kasutatavate funktsioonide ja turvalisuse seadistamine
Kui kasutate Network Link Scani, saate määrata ka seda, kas andmevahetuseks kasutatakse TLS-krüptimist.
* Kui seadistate [Kasuta Network Link Scani] sätteks [Sees], on HTTP andmevahetus lubatud. [HTTP kasutus]
[Kasuta Network Link Scani]
[Väljas]
[Sees]
 
[TLS-kasutus]
[Väljas]
[Sees]

[Pordinumbri seaded]

[Menüü] [Eelistused] [Võrk] [TCP/IP-seaded]
Määrake kasutatavale protokollile pordi number vastavalt arvuti, serveri või muu seadme pordi numbritele. Pordinumbri muutmine
[LPD]
1 kuni 515 kuni 65535
 
[RAW]
1 kuni 9100 kuni 65535
 
[WSD Multicast Discovery]
1 kuni 3702 kuni 65535
 
[HTTP]
1 kuni 80 kuni 65535
 
[SNMP]
1 kuni 161 kuni 65535

[MTU suurus]

[Menüü] [Eelistused] [Võrk] [TCP/IP-seaded]
Kui andmevahetus aeglustub saadetud pakettide suuruse tõttu, kasutage seda, et muuta väljuvate pakettide maksimaalset suurust.
[1300]
[1400]
[1500]
975F-082