Ühendamine traadita kohtvõrguga marsruuteri nuppu vajutades (nupuvajutusrežiim)

Kui teie traadita kohtvõrgu marsruuter toetab WPS nupuvajutusrežiimi, saate ühenduse lihtsalt seadistada vaid seadme juhtpaneelil ja traadita kohtvõrgu marsruuteri nupu abil.
Traadita kohtvõrguga ühendamiseks on vaja administraatori õigusi.

Puutepaneeliga mudel

1
Vajutage juhtpaneelil [Juhtmeta LAN seaded] kuval [Avamenüü]. [Avamenüü] kuva
Ilmub kuva [Võrgu valimine].
Sisselogimiskuva kuvamisel sisestage süsteemihalduri ID ja PIN-kood ning seejärel vajutage [Logige sisse]. Süsteemihalduri ID ja PIN-kood
Kui kuvatakse teade [Kas lubada juhtmevaba LAN?], vajutage [Jah].
Kui kuvatakse teade [Pääsupunkti ei leita.], vajutage [Sule].
2
Vajutage [Muud ühendused].
3
Vajutage [WPS-i nupurežiim].
Seade hakkab pääsupunkti otsima.
4
Kui pääsupunkti otsing on alanud, vajutage kahe minuti jooksul traadita kohtvõrgu marsruuteril olevat nuppu.
Juhtpaneelil kuvatakse [Ühendatud.].
Kui seade on traadita kohtvõrguga ühendatud, ilmub [] kuval [Avamenüü].
Hoidke nuppu kaks minutit all. (Sõltuvalt traadita kohtvõrgu marsruuterist võib juhtuda, et teil tuleb nuppu vajutada ja all hoida.)
* Täpsemat teavet nupu kasutamise kohta leiate oma traadita kohtvõrgu marsruuteri juhendist.
5
Oodake mõni minut.
Vaikimisi seadistatakse IP-aadress automaatselt.
Konkreetse IP-aadressi kasutamiseks seadistage see käsitsi.
IPv4-aadressi määramine
IPv6-aadressi määramine
Kui kasutamise ajal ilmub tõrketeade ja ühendust ei saa luua
Vajutage [Sule] ja korrake protseduuri alates 2. toimingust.

5-realine LCD mudel

1
Valige [Juhtmeta LAN seaded] juhtpaneeli kuval [Avamenüü] ja vajutage . [Avamenüü] kuva
Ilmub kuva [Võrgu valimine].
Kui ilmub sisselogimiskuva, sisestage süsteemihalduri ID ja PIN-kood ning seejärel vajutage [<Logi sisse>]  . Süsteemihalduri ID ja PIN-kood
Kui ilmub sõnum [Kas lubada juhtmevaba LAN?], valige [Jah] ja vajutage .
Kui ilmub sõnum [Pääsupunkti ei leita.], vajutage .
2
Valige [Muud ühendused] ja vajutage .
3
Valige [WPS-i nupurežiim] ja vajutage .
Seade hakkab pääsupunkti otsima.
4
Kui pääsupunkti otsing on alanud, vajutage kahe minuti jooksul traadita kohtvõrgu marsruuteril olevat nuppu.
Hoidke nuppu kaks minutit all. (Sõltuvalt traadita kohtvõrgu marsruuterist võib juhtuda, et teil tuleb nuppu vajutada ja all hoida.)
* Täpsemat teavet nupu kasutamise kohta leiate oma traadita kohtvõrgu marsruuteri juhendist.
5
Kui juhtpaneelile ilmub [Ühendatud.], vajutage .
Kui seade on traadita kohtvõrguga ühendatud, ilmub [] kuvale [Avamenüü].
6
Oodake mõni minut.
Vaikimisi seadistatakse IP-aadress automaatselt.
Konkreetse IP-aadressi kasutamiseks seadistage see käsitsi.
IPv4-aadressi määramine
IPv6-aadressi määramine
Kui kasutamise ajal ilmub tõrketeade ja ühendust ei saa luua
Vajutage ja korrake protseduuri alates 2. toimingust.
975F-01A