Vaikesätete määramine (Seadistusjuhend) (Puutepaneeliga mudel)

Kui lülitate seadme esimest korda sisse, kuvatakse seadistusjuhendi Setup Guide kuva seadme kasutamiseks vajalike üksuste seadistamiseks. Määrake sätted allpool kirjeldatud protseduuriga, järgides ekraanil kuvatavaid juhtnööre.
Neid sätteid saab seadistusjuhendi abil konfigureerida seadme esmakordsel käivitamisel ainult üks kord. Seadistusjuhendiga konfigureeritud sätete hiljem muutmiseks määrake punktides 2 kuni 5 olevad üksused eraldi. Iga sätte üksikasjade kohta vaadake järgmist.
Kuupäeva ja kellaaja määramine
Administraatorile osakonna ID ja PIN-koodi määramine
PIN-koodi määramine kasutamiseks rakendusega Remote UI (Kaugkasutajaliides)
Ühenduse loomine traadita kohtvõrguga
[Avamenüü] kuva

1. toiming: kuvamiskeele ja asukohariigi või -regiooni seadistamine

Seadistage juhtpaneelil ja aruannetes kuvatav keel ning järgmiseks seadistage seadme kasutamiskoha riik või regioon.
1
Valige kuvamiskeel kuval [Keel].
2
Vajutage [Jah].
Kuvamiskeel on määratud ja ilmub kuva [Riigi/regiooni valik].
Sõltuvalt riigist või regioonist kuva [Riigi/regiooni valik] ei ilmu, vaid ilmub kuva [Ajavöönd]. Kui ilmub kuva [Ajavöönd], jätkake 2. toimingust „Kuupäeva ja kellaaja määramine“. 2. toiming: kuupäeva ja kellaaja määramine
3
Valige riik või piirkond kuval [Riigi/regiooni valik].
Riik või regioon on määratud ja ilmub kuva [Ajavöönd].

2. toiming: kuupäeva ja kellaaja määramine

Kuupäeva ja kellaaega kasutatakse kuupäeva- ja kellaajateavet vajavate funktsioonide puhul ning seetõttu tuleb need seadistada täpselt.
1
Valige oma ajavöönd kuval [Ajavöönd].
Seadistage ajavöönd (UTC*1) ja suveaeg vastavalt piirkonnale, kuhu see seade on paigaldatud.
*1 UTC (Coordinated Universal Time) on koordineeritud universaalaeg, mis on standardne kõigis maailma piirkondades. Internetipõhine side sõltub UTC õigest seadistamisest.
2
Sisestage kuupäev ja kellaaeg kuval [Praeguse aja sead.] ning vajutage [Rakenda].
Kellaaeg ja kuupäev on määratud ja ilmub rakenduse Remote UI (Kaugkasutajaliides) kinnituskuva.

3. toiming: Remote UI (Kaugkasutajaliides) seadistamine

Rakendusega Remote UI (Kaugkasutajaliides) saate arvuti veebibrauseri kaudu kontrollida seadme olekut, muuta sätteid ja teha muid toiminguid.
Määrake süsteemihalduri ID ja rakenduse Remote UI (Kaugkasutajaliides) juurdepääsu PIN, et vältida loata juurdepääsu seadmele.
1
Rakenduse Remote UI (Kaugkasutajaliides) kuval vajutage [Jah].
2
Kinnitage teade ja vajutage [Jah].
Piirake rakenduse Remote UI (Kaugkasutajaliides) kasutajate ringi nendega, kes teavad Remote UI (Kaugkasutajaliides) PIN-koodi.
3
Sisestage rakenduse Remote UI (Kaugkasutajaliides) PIN-kood ja vajutage [Rakenda].
Määrake mingi number. Ei saa määrata PIN-i, mis koosneb ainult nullidest (nt „00“ või „0000000“).
4
Sisestage PIN kood uuesti ja vajutage [Rakenda].
Seejärel ilmub sõnum [Seaded on rakendatud.] ja traadita kohtvõrguga ühenduse kinnituskuva.

4. toiming: ühenduse loomine traadita kohtvõrguga

Looge võrguühendus traadita kohtvõrgu (LAN) kaudu.
1
Traadita kohtvõrgu ühenduse kinnituskuval vajutage [Jah].
Kui seadmel ei ole traadita kohtvõrguühendust tehtud, vajutage [Ei].
Traadiga kohtvõrguga ühendamisel määrake traadiga kohtvõrgu ühenduse sätted pärast seadistusjuhendist väljumist. Traadiga või traadita kohtvõrgu valimine
2
Valige traadita side kohtvõrgu ühendus ja ühendage traadita side kohtvõrguga.
Kui ühendus traadita kohtvõrguga on lõppenud, kuvatakse tooneri täiendava tagavara teenuse kinnituskuva.
Sõltuvalt teie traadita kohtvõrgu marsruuterist võivad ühenduse tüüp ja turbestandardid olla erinevad. Vaadake, mis ühenduse tüüpi ja turbestandardeid traadita kohtvõrgu marsruuter ja see seade toetavad ning seejärel looge ühendus vastavalt ühenduse tüübile. Vaadake standardeid ja protseduuri jaotises:
Ühenduse loomine traadita kohtvõrguga

5. samm: tooneri täiendava tagavara teenuse sätete konfigureerimine

Saate konfigureerida tooneri täiendava tagavara teenuse sätteid. Tooneri täiendava tagavara teenuse kaudu tarnitakse uued toonerikassetid automaatselt enne, kui olemasolevad toonerikassetid on ära kasutatud.
* Tooneri täiendava tagavara teenuse kasutamiseks tuleb eelnevalt valitud jaemüüjate juures registreeruda. See teenus on saadaval ainult teatud riikides.
* Seda teenust saab seadistada [Tooneri tarneseaded] kuval kuvatava [Avamenüü] kaudu. [Avamenüü] kuva
1
Tooneri täiendava tagavara teenuse kinnituskuval vajutage [Edasi].
2
Vajutage [Accept].
Kui vajutate [Do Not Acpt.], rakendatakse seadistusjuhendis konfigureeritud sätted.
Kui väljute seadistusjuhendist, kuvatakse [Home] kuva. [Avamenüü] kuva
3
Vajutage [Sule].
Seadistusjuhendis määratud sätteid rakendatakse.
Pärast seadistusjuhendist väljumist kuvatakse [Avamenüü]. [Avamenüü] kuva
Kui serveriga ühenduse loomine ebaõnnestub, proovige sätteid uuesti konfigureerida [Ühenda serveriga/kinnita ühendus] jaotises [Tooneri tarneseaded]. [Avamenüü] kuva
975F-014