Редактиране и изтриване на местоназначения в Адресната книга (операционен панел) (Модел със сензорен панел)

Можете да редактирате информацията за местоназначенията, регистрирани в Адресната книга, или да изтриете неизползваните местоназначения.
1
На операционния панел натиснете [Адр. книга] на екрана [Начало]. Екран [Начало]
2
Натиснете [Детайли/Ред.] и изберете местоназначението, което искате да редактирате или изтриете.
Изберете индекса в горната част на екрана на Адресната книга, за да филтрирате и покажете местоназначенията.
3
Редактирайте или изтрийте местоназначението.
При редактиране на местоназначение
1
Натиснете [Редактиране].
Ако се покаже екранът [PIN на Адресна книга], въведете ПИН и натиснете [Прилагане].
2
Редактирайте елемент и натиснете [Прилагане].
Редактираната информация е приложена.
При изтриване на местоназначение
1
Натиснете [Изтриване].
Ако се покаже екранът [PIN на Адресна книга], въведете ПИН и натиснете [Прилагане].
2
Натиснете [Да].
Местоназначението е изтрито.
975J-036