Екран [Начало]

Този екран се показва, когато натиснете [] на операционния панел.

[Начало] Екран на Модел със сензорен панел

Състоянието на устройството се показва в горната част на екрана с цел бърз преглед и извършване на операции, ако е необходимо.

Състояние на устройството

[]
При свързване към безжична LAN мрежа се показва [].

Бутони на функции и настройки

[Меню]
Конфигурира различните настройки на устройството. Елементи на менюто с настройки
[Копиране]
Копира оригиналите. Копиране
[Факс]
Изпраща документи по факса. Факс
[Сканиране]
Сканира оригиналите. Сканиране
[Адр. книга]
Регистрира местоназначения при изпращане на факсове. Можете да зададете местоназначения от Адресната книга и да извикате функцията за изпращане.
Регистриране на местоназначения (Адресна книга) (Модел със сензорен панел)
Задаване на местоназначения (Адресна книга) (Модел със сензорен панел)
[Наст. харт.]
Свързва мобилни устройства към устройството. Свързване на мобилно устройство към устройството
[Scan  PC1] и [Scan  PC2]
Сканира, като използва регистрираните настройки преди това. Сканиране с помощта на клавиш за бърз достъп
[Пест. харт.]
Копира оригинали от 2 или 4 страници така, че да се поберат на един лист хартия. Използване на Копиране с пестене на хартия
[Копир. На ID карта]
Копира предната и задната страна на личните карти. Копиране на двете страни на лична карта на един лист
[Копиране на паспорт]
Копира няколко паспорта на един лист хартия. Копиране на множество паспорти на един лист
[Сък. наб. 1] до [Сък. наб. 4]
Регистрира и извиква често използвани местоназначения. Функция Адресна книга (Модел със сензорен панел)
[Съкратено набиране]
Въвежда 3-цифрен номер, за да се извика местоназначението, регистрирано за този кодиран номер. Функция Адресна книга (Модел със сензорен панел)
[Мобилен портал]
Свързва мобилни устройства към устройството. Свързване на мобилно устройство към устройството
[Нач. зад.]
Можете да промените реда на показване на елементите на екрана [Начало]. Персонализиране на екрана [Начало]
[Актуализир. на фърмр.]
Актуализира фърмуера чрез интернет. Актуализиране на фърмуера (Модел със сензорен панел)
[Настр. безжична LAN.]
Свързва компютър към устройството чрез безжичен LAN рутер (точка на достъп). Свързване към безжична LAN мрежа чрез търсене на маршрутизатор (метод за настройка с точка за достъп)
[Н-ки за дост. тонер]
Можете да конфигурирате настройките за услугата за попълване на тонера. Използването на услугата за попълване на тонера изисква предварителна регистрация при избрани търговци на дребно. Тази услуга е налична само в определени държави.

[Начало] Екран на модел на LCD дисплей с 5 реда

Състоянието на устройството се показва в горната и долната част на екрана с цел бърз преглед и извършване на операции, ако е необходимо.

Състояние на устройството

[]
При свързване към безжична LAN мрежа се показва [].
[]
Показва оставащото количество тонер в тонер касетата.

Бутони на функции и настройки

[Копиране]
Копира оригиналите. Копиране

[Сканиране]
Сканира оригиналите. Сканиране
[Статус монитор]
Можете да проверите информацията на устройството, употребата му и регистрационните файлове, мрежовите настройки и информацията за грешки. Екран [Статус монитор]
[Меню]
Конфигурира различните настройки на устройството. Елементи на менюто с настройки
[Настройки за хартия]
Задава размера и типа на хартията, която ще се използва, регистрира често използваната хартия. Задаване на размера и типа на хартията
[Scan  PC]
Сканира, като използва регистрираните настройки преди това. Сканиране с помощта на клавиш за бърз достъп
[Paper Save Copy]
Копира оригинали от 2 или 4 страници така, че да се поберат на един лист хартия. Използване на Копиране с пестене на хартия
[Копиране на паспорт]
Копира няколко паспорта на един лист хартия. Копиране на множество паспорти на един лист
[Мобилен портал]
Свързва мобилни устройства към устройството. Свързване на мобилно устройство към устройството
[Ред на показ. (Нач.)]
Можете да промените реда на показване на елементите на екрана [Начало]. Персонализиране на екрана [Начало]
[Актуализиране на фърмуер]
Актуализира фърмуера чрез интернет. Актуализиране на фърмуера (модел на LCD дисплей с 5 реда)
[Настр. безжична LAN.]
Свързва компютър към устройството чрез безжичен LAN рутер (точка на достъп). Свързване към безжична LAN мрежа чрез търсене на маршрутизатор (метод за настройка с точка за достъп)
[Н-ки за дост. тонер]
Можете да конфигурирате настройките за услугата за попълване на тонера. Използването на услугата за попълване на тонера изисква предварителна регистрация при избрани търговци на дребно. Тази услуга е налична само в определени държави.
975J-02A