Екрани, показани на операционния панел

По-долу са представени основните екрани на операционния панел.
Екран [Начало]
Този екран се показва, когато натиснете [] на операционния панел. По подразбиране екранът [Начало] се показва след включване на захранването и веднага след затваряне на стартовия екран, както и веднага след влизане. Екран [Начало]
Модел със сензорен панел
 
модел на LCD дисплей с 5 реда
 
Екран [Статус монитор]
Този екран се показва, когато натиснете на операционния панел или когато натиснете [Статус монитор]   на екрана [Начало] и на други местоположения. Използвайте този екран, за да проверите информацията за устройството, употребата му и регистрационните файлове, мрежовите настройки и информацията за грешки. Екран [Статус монитор]
Модел със сензорен панел
 
модел на LCD дисплей с 5 реда
 
Екран [Меню]
Този екран се показва, когато натиснете [Меню] на екрана [Начало] и други местоположения или когато натиснете [Меню]   на екрана [Начало]. Използвайте този екран, за да конфигурирате различните настройки на устройството.
Когато е зададен ИД на системния мениджър, екранът за вход може да се покаже при избора на определени елементи. Само потребители, които знаят ИД и ПИН на системния мениджър, могат да влизат в системата и да променят настройките.
Модел със сензорен панел
 
модел на LCD дисплей с 5 реда
 
Дисплей Съобщения
Съобщенията се показват на екрана, когато възникнат грешки и в устройството няма хартия или тонер в тонер касетата.
Ако се покаже решение за отстраняване на проблем, следвайте инструкциите на екрана, за да разрешите проблема.
Ако не е показано решение за отстраняване на проблем, проверете причината и решението, като направите справка за съобщението или за кода за грешка.
Появява се съобщение
Показва се код на грешка
Примерен дисплей:
При появата на грешка
Модел със сензорен панел
 
модел на LCD дисплей с 5 реда
Когато на екрана се появи съобщение
Ако съобщението е твърде дълго, за да се покаже наведнъж, то може да бъде разделено на по-малки сегменти и те да се показват последователно.
Модел със сензорен панел
 
модел на LCD дисплей с 5 реда
Промяна на дисплея на екрана
Можете да промените дисплея на операционния панел, например като промените езика на дисплея и мерните единици, както и да показвате или скривате съобщенията. [Настройки за извеждане]
Можете да инвертирате цветовете на екрана и да регулирате контраста, за да направите екрана по-лесен за преглеждане. [Достъпност]
Автоматично изчистване на настройките
По подразбиране, ако след определен период от време не се извършват никакви операции, настройките, конфигурирани на екрана, се изчистват и се показва екранът [Начало]. Можете да променяте часа, докато настройките бъдат изчистени, и екрана, който се показва след това.
[Време за авт. нулиране]
[Функция след автоматично нулиране]
975J-029