Ориентация за зареждане на хартия с емблема

Когато зареждате хартия с емблема, обърнете внимание на ориентацията и коя страна е обърната нагоре.
По подразбиране ориентацията на хартията, която трябва да бъде заредена, и страната за печат се променят в зависимост от това дали искате да печатате от едната или и от двете страни.
За общата процедура за зареждане на хартия вижте следното:
Зареждане на хартия в касетата за хартия
Можете да конфигурирате настройките така, че ориентацията на хартията, която ще се зарежда, и страната за печат да не се променят в зависимост от това дали искате да печатате от едната или от двете страни. Когато тази настройка е конфигурирана, заредете хартията, като използвате метода на двустранния печат. [Превкл. метода за подаване на хартията]

Печат върху едната страна на хартия с емблема

Заредете хартията със страната с емблема (страната за печат) обърната нагоре.
Хартия с емблема в портретна ориентация
 
 
 
Хартия с емблема в пейзажна ориентация
 
 
 
 
 

Печат върху двете страни на хартия с емблема

Заредете хартията със страната с емблема (страната, която ще се отпечатва първа) обърната надолу.
Хартия с емблема в портретна ориентация
 
 
 
Хартия с емблема в пейзажна ориентация
 
 
975J-02W