Получаване на факсове чрез телефон (Remote RX)

Remote RX ви позволява да използвате цифровите клавиши на телефона, свързан към устройството, за да получавате факсове чрез набиране на предварително определен номер (Remote RX ID).
Remote RX ID е зададен на [25] по подразбиране. Можете да го промените с персонализиран номер. [Отдалечено получаване]
1
Когато устройството позвъни, вдигнете телефонната слушалка.
Ако е телефонно обаждане, можете да приемете обаждането.
2
Когато чуете звуков сигнал, наберете Remote RX ID, като използвате цифровите клавиши на телефона.
Устройството започва да получава факса. Когато получаването приключи, факсът се отпечатва автоматично.
Ако не чуете набор от тонове при въвеждане на Remote RX ID, натиснете бутона за тон (*) на телефона и след това въведете отново Remote RX ID.
3
Затворете слушалката.
975J-054