Подготовка за изпращане и получаване на факсове

За да изпращате и получавате факсове с устройството, трябва да използвате операционния панел (Ръководство за настройване на факса), за да конфигурирате първоначалните настройки. Не можете да конфигурирате първоначалните настройки с помощта на Отдалечен ПИ от компютър. Конфигуриране на настройките за факс (Ръководство за настройване на факса) (Модел със сензорен панел)
Когато изпращате факс от компютър
Трябва да направите необходимата подготовка на всеки компютър, използван за изпращане на факсове.
Подготовка за изпращане на факс от компютър
За да промените първоначалните настройки
Можете да промените настройките, конфигурирани с Ръководство за настройване на факса, индивидуално.
Промяна на режим RX на факс и настройка на действието при получаване на факс
Промяна на номера на факса и името на устройството
Информацията за изпращача, включително изпратената дата и час и номер на факс на устройството, се отпечатва заедно с данните за факса в местоназначението. Можете да промените позицията за печат и маркировката, добавена към номера на факса, или да изберете да не отпечатате това. [Идентификация на изпращащия терминал]
За автоматично препращане или записване на получените факсове трябва да конфигурирате отделни настройки. Препращане на факсове и конфигуриране на настройките за архивиране
975J-04K