Подготовка за свързване с мобилни устройства и интегриране с облачна услуга

За да свържете директно мобилно устройство към устройството или да използвате Universal Print или AirPrint, първо трябва да конфигурирате настройките на устройството.
975J-05R