Подготовка за директно свързване

Активирайте функцията Директна връзка на устройството. Ако устройството не е свързано към мрежа, трябва да проверите настройките за типа мрежова връзка.

Активиране на функцията Директна връзка

Този раздел описва как да конфигурирате настройките с помощта на Отдалечен ПИ от компютър.
На работния панел изберете [Меню] от екрана [Начало], след това изберете [Предпочитания], за да конфигурирате настройките. [Настройки за директна връзка]
Изискват се администраторски права. За да приложите настройките, устройството трябва да се рестартира.
1
Влезте в Отдалечения ПИ в режим Системен мениджър. Стартиране на Отдалечен ПИ
2
На страницата Портал на Отдалечения ПИ щракнете върху [Settings/Registration]. Страницата Портал на Отдалечения ПИ
3
Щракнете върху [Network Settings] [Direct Connection Settings] [Edit].
Извежда се екранът [Edit Direct Connection Settings].
4
Поставете отметка в квадратчето [Use Direct Connection].
5
Конфигурирайте функцията Директна връзка, ако е необходимо.
Когато свързвате няколко мобилни устройства едновременно, трябва да конфигурирате SSID и мрежовия ключ.
За да прекратите връзката автоматично
Поставете отметка в квадратчето [Terminate Direct Connection Session] и въведете период от време на директната връзка до нейното прекратяване. Когато са свързани няколко мобилни устройства, връзката с тях ще бъде прекъсната след изтичане на периода от време от последната стартирана връзка.
За да промените IP адреса за свързване
В [IP Address for Direct Connection], въведете някакъв IP адрес.
За да конфигурирате SSID и мрежовия ключ (при едновременно свързване на няколко мобилни устройства)
По подразбиране на SSID и мрежовия ключ на устройството автоматично се присвоява произволен знаков низ всеки път, когато се осъществява директна връзка.
За да конфигурирате ръчно SSID и мрежовия ключ, в [Access Point Mode Settings] поставете отметка в квадратчето [Specify SSID to Use] или [Specify Network Key to Use] и въведете SSID или мрежов ключ, използващ еднобайтови буквено-цифрови знаци.
За да позволите мобилните устройства винаги да се свързват с устройството
По подразбиране трябва да използвате работния панел, за да поставите устройството в състояние на изчакване, когато искате да установите директна връзка.
За да позволите мобилните устройства винаги да се свързват с устройството, в [Access Point Mode Settings] задайте SSID и мрежовия ключ и поставете отметка в квадратчето [Always Keep Enabled If SSID/Network Key Is Specified] на [Keep Connection Enabled].
6
Щракнете върху [OK].
7
Рестартирайте устройството. Рестартиране на устройството
Настройките се прилагат.

Проверка на типа мрежова връзка на устройството

Ако устройството не е свързано към мрежа (кабелна или безжична LAN), проверете дали типът на мрежовата връзка е настроен на кабелна LAN.
Ако устройството е свързано към мрежа, не е нужно да проверявате това.

Модел със сензорен панел

1
Натиснете на операционния панел. Работен панел
Извежда се екранът [Статус монитор].
2
Натиснете [Мрежова информация] [Метод на мрежова връзка].
Извежда се екранът [Мрежова връзка, Метод].
3
Проверете дали [Кабелна LAN] е показано на дисплея.
Ако типът връзка е настроен на кабелна LAN, можете да установите директна връзка, дори ако устройството не е свързано към мрежа.
Когато [Безжична LAN] е показано в [Мрежова връзка, Метод]
Когато устройството не е свързано към безжична LAN, директна връзка не може да бъде установена. Свържете устройството към безжична LAN или превключете типа на връзката на кабелна LAN.
Свързване към безжична LAN мрежа
Избор на кабелна или безжична LAN мрежа
 

модел на LCD дисплей с 5 реда

1
На операционния панел натиснете [Статус монитор] на екрана [Начало]  . Екран [Начало]
Извежда се екранът [Статус монитор].
2
Натиснете [Мрежова информация]    [Метод на мрежова връзка]  .
Извежда се екранът [Мрежова връзка, Метод].
3
Проверете дали [Кабелна LAN] е показано на дисплея.
Ако типът връзка е настроен на кабелна LAN, можете да установите директна връзка, дори ако устройството не е свързано към мрежа.
Когато [Безжична LAN] е показано в [Мрежова връзка, Метод]
Когато устройството не е свързано към безжична LAN, директна връзка не може да бъде установена. Свържете устройството към безжична LAN или превключете типа на връзката на кабелна LAN.
Свързване към безжична LAN мрежа
Избор на кабелна или безжична LAN мрежа
975J-05S