[Настройки за сканиране]

Посочете настройките за сканиране.
* Стойностите в удебелен червен текст са настройките по подразбиране за всеки елемент.

[Приор. кач. на избр./скор. за цвт. скан.]

[Меню] [Настройки на функция] [Общи] [Настройки за сканиране]
Изберете дали да се даде приоритет на скоростта или на качеството на печат при сканиране на цветни оригинали.
[Приоритет на скорост]
[Приоритет на качество на изображението]

[Автоматично онлайн]

[Меню] [Настройки на функция] [Общи] [Настройки за сканиране]
Задайте дали устройството автоматично да преминава онлайн (режим на готовност за сканиране), когато сканирате от компютър.
Ако зададете [Изкл.] за тази настройка, трябва да натиснете [Сканиране] [Отдалечен скенер] от екрана на операционния панел [Начало], за да включите устройството онлайн, преди да извършите сканирането.
[Изкл.]
[Вкл.]

[Автоматично офлайн]

[Меню] [Настройки на функция] [Общи] [Настройки за сканиране]
Задайте дали устройството автоматично да се връща в офлайн режим, ако не се извършва сканиране за определено време, след като устройството е включено онлайн (режим на готовност за сканиране).
Ако зададете автоматично връщане към офлайн режим, можете също да посочите времето преди устройството да стане офлайн.
0 (Изключено)
1 до 5, до 60 (min)
975J-08H