[Управление на данни]

Управлявайте или инициализирайте данните и настройките на устройството.
* Стойностите в удебелен червен текст са настройките по подразбиране за всеки елемент.

[Разр. на Product Extended Survey Program]

[Меню] [Настройки за управление] [Управление на данни]
Задайте дали да използвате програмата за разширено проучване на продукта (програма за проучване на използването на устройството).
Програмата за разширено проучване на продукта се инсталира едновременно с драйверите. Тя автоматично изпраща месечни актуализации на информация за използването на устройството до Canon за период от 10 години. Програмата не изпраща лична информация или каквато и да е информация, различна от показаната по-горе.
[Изкл.]
[Вкл.]

[Инициализиране на ключ и сертификат]

[Меню] [Настройки за управление] [Управление на данни]
Инициализирайте настройките на ключа и сертификата и настройките на CA сертификата и изтрийте всички ключове и сертификати, различни от предварително инсталираните. Инициализиране на определени настройки и данни

[Инициализиране на Адресна книга] (Модел със сензорен панел)

[Меню] [Настройки за управление] [Управление на данни]
Изтрийте местоназначенията, регистрирани в адресната книга. Инициализиране на определени настройки и данни

[Инициализиране меню]

[Меню] [Настройки за управление] [Управление на данни]
Инициализирайте настройките [Меню] на екрана [Начало]. Изберете настройките, които да бъдат инициализирани. Инициализиране на определени настройки и данни
[Предпочитания]
[Настройване/Поддръжка]
[Настройки на функция]
[Настройка на дестинация] (Модел със сензорен панел)
[Настройки за управление]
[Инициализиране на всички]
975J-099