[Настройки за силата на звука] (Модел със сензорен панел)

За модел със сензорен панел задайте дали устройството да издава звукови сигнали, които да ви известяват за операции и статуси.Настройка на силата на звука (Модел със сензорен панел)
 

[Факс сигнал]

[Меню] [Предпочитания] [Настройки за силата на звука]
Задайте дали да се издават комуникационни звукови сигнали при изпращане на факсове.
Плъзгането на плъзгача надясно увеличава силата на звука.
Плъзгането на плъзгача наляво изключва звука.
4 нива

[Тон на звънене]

[Меню] [Предпочитания] [Настройки за силата на звука]
Задайте дали да се издава звуков сигнал при приемане на факс.
0 (Изключено)
1 до 3

[Тон успешно изпращане]

[Меню] [Предпочитания] [Настройки за силата на звука]
Задайте дали да се издава звуков сигнал при завършване на изпращането на факса.
0 (Изключено)
1 до 3
[При грешка]
[Изкл.]
[Вкл.]

[Тон успешно получаване]

[Меню] [Предпочитания] [Настройки за силата на звука]
Задайте дали да се издава звуков сигнал при завършване на приемането на факса.
0 (Изключено)
1 до 3
[При грешка]
[Изкл.]
[Вкл.]

[Тон успешно сканиране]

[Меню] [Предпочитания] [Настройки за силата на звука]
Задайте дали да се издава звуков сигнал при завършване на сканирането на факса.
0 (Изключено)
1 до 3
[При грешка]
[Изкл.]
[Вкл.]

[Тон при въвеждане]

[Меню] [Предпочитания] [Настройки за силата на звука]
Задайте дали да се издава звук при натискане на клавишите и бутоните на операционния панел.
[Изкл.]
[Вкл.]

[Тон невалидно въвеждане]

[Меню] [Предпочитания] [Настройки за силата на звука]
Задайте дали да се издава звук при натискане на невалиден клавиш, например когато въведете стойност извън диапазона на настройките.
[Изкл.]
[Вкл.]

[Тон заржд. консум.]

[Меню] [Предпочитания] [Настройки за силата на звука]
Задайте дали да се издава звук, когато експлоатационният срок на тонер касетата е към края си.
[Изкл.]
[Вкл.]

[Предупредителен тон]

[Меню] [Предпочитания] [Настройки за силата на звука]
Задайте дали да се издава звук, когато в устройството е заседнала хартия или при друга неизправност.
[Изкл.]
[Вкл.]

[Тон за край на задача]

[Меню] [Предпочитания] [Настройки за силата на звука]
Задайте дали да се издава звук, когато операцията за печатане приключи.
[Изкл.]
[Вкл.]

[Предупр.пест.енергия]

[Меню] [Предпочитания] [Настройки за силата на звука]
Задайте дали да се издава звук, когато машината влиза във или излиза от спящ режим.
[Изкл.]
[Вкл.]

[Зв.сигнал разпозн.оригинал в под.устр.]

[Меню] [Предпочитания] [Настройки за силата на звука]
Задайте дали да се издава звуков сигнал, когато в подаващото устройство е зареден оригинал.
[Изкл.]
[Вкл.]
975J-085