Текстът или изображенията са размазани

Отстранете неизправностите, като проверите следните стъпки:

Стъпка 1: Проверка на хартията

Подходяща хартия ли използвате?
Проверете дали хартията в устройството е използваема и я сменете с подходяща хартия, ако е необходимо.
Използваема хартия
Зареждане на хартия

Стъпка 2: Проверка на средата на използване на устройството

Използвате устройството в среда с ниска влажност?
Настройката на [Режим за ниска влажност] на [Режим 1] може да разреши проблема. Ако това не помогне, опитайте да изберете [Режим 2] и след това последователно [Режим 3].
Модел със сензорен панел
На екрана [Начало] на работния панел [Меню] [Настройване/Поддръжка] [Настройка на качество на изображението] [Специална обработка] [Режим за ниска влажност] изберете режима
модел на LCD дисплей с 5 реда
На екрана [Начало] на работния панел [Меню]    [Настройване/Поддръжка]    [Настройка на качество на изображението]    [Специална обработка]    [Режим за ниска влажност]    изберете режима  
* Включването на тази настройка може да намали плътността или да доведе до избледняване във влажна среда.
Използвате ли устройството във влажна среда?
Задаването на [Режим за висока влажност] на [Вкл.] може да реши проблема.
Модел със сензорен панел
Екран [Начало] на работния панел [Меню] [Настройване/Поддръжка] [Настройка на качество на изображението] [Специална обработка] [Режим за висока влажност] [Вкл.]
модел на LCD дисплей с 5 реда
Екран [Начало] на операционния панел  [Меню]    [Настройване/Поддръжка]    [Настройка на качество на изображението]    [Специална обработка]    [Режим за висока влажност]    [Вкл.]  
* Задаването на [Вкл.] може да замъгли изображения и текст в среда с ниска влажност.
Използвате ли устройството в среда с внезапни температурни промени?
Внезапните промени на температурата могат да доведат до кондензация, което може да доведе до избледняване или размазване на изображенията и текста. Ако продължите да използвате устройството при тези условия, това може да доведе до засядане на хартията, дефекти в печата, неизправности или други проблеми. Оставете устройството да се адаптира към температурата и влажността на околната среда най-малко 2 часа, преди да го използвате.

Стъпка 3: Проверка на настройките за специална обработка

Настройката [Корекция размаз. на изобр.] активирана ли е?
Задаването на [Корекция размаз. на изобр.] на [Режим 1] може да подобри резултатите от печата. Ако това не помогне, изберете [Режим 2].
Модел със сензорен панел
Екран [Начало] на работния панел [Меню] [Настройване/Поддръжка] [Настройка на качество на изображението] [Специална обработка] [Корекция размаз. на изобр.] [Режим 1] или [Режим 2]
модел на LCD дисплей с 5 реда
Екран [Начало] на операционния панел  [Меню]    [Настройване/Поддръжка]    [Настройка на качество на изображението]    [Специална обработка]   [Корекция размаз. на изобр.]   [Режим 1] или [Режим 2]  
975J-0AE