Не може да се печата (кабелна LAN)

Отстранете неизправностите, като проверите посочените по-долу.
Дали портът на принтера на компютъра е конфигуриран правилно? (Windows)
Променете настройките, ако не са конфигурирани правилно. Ако няма наличен порт, добавете нов порт.
Преглед на порта за принтер
Конфигуриране на порт на принтер (Windows)
Можете ли да получите достъп до отдалечен ПИ?
Ако нямате достъп до Отдалечения ПИ, настройките на защитната стена на устройството може да са неправилни и да възпрепятстват комуникацията с компютъра.
Използвайте следната процедура, за да деактивирате настройките на защитната стена с работния панел и след това използвайте Отдалечен ПИ, за да конфигурирате отново защитната стена.
Изискват се администраторски права. За да се приложат настройките, устройството трябва да се рестартира.
Модел със сензорен панел
1
Деактивирайте настройките на защитната стена.
За да деактивирате филтъра за IPv4 адреса
Екрана [Начало] на работния панел [Меню] [Предпочитания] [Мрежа] [Настройки за защитна стена] [Филтър за IPv4 адрес] [Изходен филтър] или [Входен филтър] [Изкл.] Рестартирайте устройството.
За да деактивирате филтъра за IPv6 адреса
Екрана [Начало] на работния панел [Меню] [Предпочитания] [Мрежа] [Настройки за защитна стена] [Филтър за IPv6 адрес] [Изходен филтър] или [Входен филтър] [Изкл.] Рестартирайте устройството.
За да деактивирате филтъра за MAC адреса
Екрана [Начало] на работния панел [Меню] [Предпочитания] [Мрежа] [Настройки за защитна стена] [Филтър за MAC адрес] [Изходен филтър] или [Входен филтър] [Изкл.] Рестартирайте устройството.
2
Конфигурирайте правилно защитната стена. Настройка на защитната стена
модел на LCD дисплей с 5 реда
1
Деактивирайте настройките на защитната стена.
За да деактивирате филтъра за IPv4 адреса
Екрана [Начало] на работния панел  [Меню]    [Предпочитания]     [Мрежа]   [Настройки за защитна стена]    [Филтър за IPv4 адрес]    [Изходен филтър] или [Входен филтър]    [Изкл.]    Рестартирайте устройството.
За да деактивирате филтъра за IPv6 адреса
Екрана [Начало] на работния панел  [Меню]    [Предпочитания]     [Мрежа]   [Настройки за защитна стена]    [Филтър за IPv6 адрес]    [Изходен филтър] или [Входен филтър]    [Изкл.]    Рестартирайте устройството.
За да деактивирате филтъра за MAC адреса
Екрана [Начало] на работния панел  [Меню]    [Предпочитания]     [Мрежа]   [Настройки за защитна стена]    [Филтър за MAC адрес]    [Изходен филтър] или [Входен филтър]    [Изкл.]    Рестартирайте устройството.
2
Конфигурирайте правилно защитната стена. Настройка на защитната стена
Преинсталирайте драйвера на принтера
Деинсталирайте инсталирания драйвер и след това го инсталирайте отново.
За подробности относно деинсталирането и инсталирането на драйвери вижте ръководството за драйвери на уеб сайта за онлайн ръководства.
https://oip.manual.canon/
Използвате ли резидентен софтуер?
Ако използвате резидентен софтуер, като например софтуер за защита, деактивирайте го и след това опитайте да отпечатате.
Можете ли да печатате от друг компютър в мрежата?
Ако не можете да печатате от друг компютър, свържете се с вашия търговец или сервизен представител. Ако проблемът продължава
975J-0CH