Не може да се печата (безжична LAN)

Отстранете неизправностите, като проверите посочените по-долу.
Проверете състоянието на безжичната LAN връзка.
Проверете състоянието на връзката на устройството и предприемете действия в зависимост от състоянието. Преглед на MAC адреса и информацията за свързване на безжичната LAN мрежа
Ако устройството не е свързано към безжичната LAN
Проверете състоянието на компютъра и рутера за безжична LAN (точка на достъп) и състоянието на устройството, и се свържете отново с безжичната LAN. Не може да се свърже с безжична LAN
Ако връзката е лоша
Променете следните настройки на безжичния LAN рутер и опитайте да отпечатате:
Променете канала на безжичния LAN рутер. Ако има няколко безжични LAN рутери, разделете каналите по пет или повече канала.
Увеличете безжичния изход на безжичния LAN рутер, ако е възможно.
Свързани ли са устройството и компютърът към един и същ безжичен LAN рутер?
Когато използвате компютър, свързан към безжична LAN, проверете дали SSID (идентификатор на безжичния LAN рутер) на устройството съвпада с този на компютъра.
Преглед на MAC адреса и информацията за свързване на безжичната LAN мрежа
Преглед на информацията за мрежовата връзка на компютъра
Ако SSID на устройството и компютъра не съвпадат, конфигурирайте отново настройките за безжична LAN връзка на устройството и свържете устройството към SSID, към който е свързан компютърът. Свързване към безжична LAN мрежа
Дали портът на принтера на компютъра е конфигуриран правилно? (Windows)
Променете настройките, ако не са конфигурирани правилно. Ако няма наличен порт, добавете нов порт.
Преглед на порта за принтер
Конфигуриране на порт на принтер (Windows)
Можете ли да получите достъп до отдалечен ПИ?
Ако нямате достъп до Отдалечения ПИ, настройките на защитната стена на устройството може да са неправилни и да възпрепятстват комуникацията с компютъра.
Използвайте следната процедура, за да деактивирате настройките на защитната стена с работния панел и след това използвайте Отдалечен ПИ, за да конфигурирате отново защитната стена.
Изискват се администраторски права. За да се приложат настройките, устройството трябва да се рестартира.
Модел със сензорен панел
1
Деактивирайте настройките на защитната стена.
За да деактивирате филтъра за IPv4 адреса
Екрана [Начало] на работния панел [Меню] [Предпочитания] [Мрежа] [Настройки за защитна стена] [Филтър за IPv4 адрес] [Изходен филтър] или [Входен филтър] [Изкл.] Рестартирайте устройството.
За да деактивирате филтъра за IPv6 адреса
Екрана [Начало] на работния панел [Меню] [Предпочитания] [Мрежа] [Настройки за защитна стена] [Филтър за IPv6 адрес] [Изходен филтър] или [Входен филтър] [Изкл.] Рестартирайте устройството.
За да деактивирате филтъра за MAC адреса
Екрана [Начало] на работния панел [Меню] [Предпочитания] [Мрежа] [Настройки за защитна стена] [Филтър за MAC адрес] [Изходен филтър] или [Входен филтър] [Изкл.]  Рестартирайте устройството.
2
Конфигурирайте правилно защитната стена. Настройка на защитната стена
модел на LCD дисплей с 5 реда
1
Деактивирайте настройките на защитната стена.
За да деактивирате филтъра за IPv4 адреса
Екрана [Начало] на работния панел  [Меню]    [Предпочитания]     [Мрежа]   [Настройки за защитна стена]    [Филтър за IPv4 адрес]    [Изходен филтър] или [Входен филтър]    [Изкл.]    Рестартирайте устройството.
За да деактивирате филтъра за IPv6 адреса
Екрана [Начало] на работния панел  [Меню]    [Предпочитания]     [Мрежа]   [Настройки за защитна стена]    [Филтър за IPv6 адрес]    [Изходен филтър] или [Входен филтър]    [Изкл.]    Рестартирайте устройството.
За да деактивирате филтъра за MAC адреса
Екрана [Начало] на работния панел  [Меню]    [Предпочитания]     [Мрежа]   [Настройки за защитна стена]    [Филтър за MAC адрес]    [Изходен филтър] или [Входен филтър]    [Изкл.]    Рестартирайте устройството.
2
Конфигурирайте правилно защитната стена. Настройка на защитната стена
Преинсталирайте драйвера на принтера.
Деинсталирайте инсталирания драйвер и след това го инсталирайте отново.
За подробности относно деинсталирането и инсталирането на драйвери вижте ръководството за драйвери на уеб сайта за онлайн ръководства.
https://oip.manual.canon/
Използвате ли резидентен софтуер?
Ако използвате резидентен софтуер, като например софтуер за защита, деактивирайте го и след това опитайте да отпечатате.
Можете ли да печатате от друг компютър в мрежата?
Ако не можете да печатате от друг компютър, свържете се с вашия търговец или сервизен представител. Ако проблемът продължава
975J-0CF