Інструкції з використання панелі керування (Модель сенсорної панелі)

Для панелі керування використовується сенсорний екран. Торкайтеся пальцем безпосередньо кнопок і елементів, що відображаються на екрані, щоб скористатися ними.
Щоб запобігти випадковим операціям або пошкодженню панелі керування, уникайте такого:
надто сильне натискання пальцями;
натискання предметом із гострим кінчиком, як-от нігтем, кульковою ручкою чи олівцем;
торкання панелі мокрими чи брудними руками;
керування об’єктом на дисплеї.

Основні операції із сенсорним екраном (торкання та довге торкання)

Торкання
Злегка торкніться екрана кінчиком пальця та швидко приберіть його. Робіть це під час вибору елементів і виконання операцій.
В документі Посібник користувача слова «натиснути» й «вибрати» позначають операцію торкання.
Довге торкання
Тримайте палець на екрані. Якщо текст неможливо повністю відобразити в одному рядку (відображається символ «...»), натисніть та утримуйте рядок, щоб прокрутити весь текст. Таким чином можна також поступово збільшити чи зменшити масштаб копії.

Вибір елементів

Торкнувшись імені елемента чи кнопки, можна вибрати елемент. Буде відображено вибраний екран або виконано вибрану функцію.
Скасування вибору
Кінчиком пальця торкніться екрана подалі від вибраного елемента чи кнопки, а потім приберіть палець.
Повернення на попередній екран
Торкніться піктограми [].

Прокручування екрана

Якщо неможливо повністю відобразити певні елементи або відомості на екрані, на ньому з’явиться смуга прокручування. Торкніть [] або [], щоб прокрутити екран. На екрані відображається сторінка за сторінкою, а на смузі прокручування — номер сторінки.

Установіть значення за допомогою кнопок [+] і [-] або повзунка.

Торкніться кнопок [+] і [-], щоб налаштувати значення. Коли відобразиться показаний нижче повзунок, його можна перетягнути ліворуч або праворуч, щоб налаштувати значення.
975K-02E