Оновлення мікропрограми (Модель із РК-дисплеєм на 5 рядків)

У разі додавання функцій або оновлення версії програмного забезпечення оновлюється мікропрограма апарата.
Перевірте версію мікропрограми й оновіть її по інтернету чи за допомогою комп’ютера згідно із середовищем використання апарата.
: можна оновити    : не можна оновити
Середовище використання апарата
З’єднання по інтернету
З’єднання через комп’ютер
З’єднання через проводову локальну мережу
З’єднання через безпровідну локальну мережу
USB-з’єднання
Використання IPv6
* Мікропрограму не можна оновити в середовищі IPv6. Підключіть апарата до комп’ютера через USB-з’єднання та виконайте оновлення з комп’ютера.

Перевірка версії мікропрограми

Перевірте поточну версію мікропрограми перед її оновленням, а потім перевірте версію після оновлення, щоб перевірити, чи його виконано належним чином.
У цьому розділі описано, як перевірити версію мікропрограми з використанням панелі керування.
Перевірити версію мікропрограми можна також за допомогою інтерфейсу віддаленого користувача з комп’ютера. Керування апаратом із комп’ютера (Інтерф. віддаленого користув.)
Потрібно мати права адміністратора.
1
На панелі керування виберіть [Меню] на екрані [Головний] і натисніть . Екран [Головний]
2
Натисніть [Параметри керування]    [Парам.інт.віддал.корист./Оновл.мікропр.]    [Оновлення мікропрогр.]  .
Відобразиться екран [Оновлення мікропрогр.].
Якщо відобразиться екран входу в систему, введіть ідентифікатор і PIN-код адміністратора системи, а потім натисніть [<Вх. до сист.>]  .Ідентифікатор і PIN-код адміністратора системи
3
Виберіть [Відомості про версію] і натисніть .
Відобразиться поточна версія мікропрограми.

Оновлення мікропрограми по інтернету

Оновлюйте мікропрограму по інтернету з використанням панелі керування. Її не можна оновити за допомогою інтерфейсу віддаленого користувача з комп’ютера.
Потрібно мати права адміністратора. Після оновлення мікропрограми апарат автоматично перезавантажиться.
Необхідні підготовчі операції
Підключіть апарат до інтернету. Налаштування мережі
1
На панелі керування виберіть [Меню] на екрані [Головний] і натисніть . Екран [Головний]
2
Натисніть [Параметри керування]    [Парам.інт.віддал.корист./Оновл.мікропр.]    [Оновлення мікропрогр.]  .
Відобразиться екран [Оновлення мікропрогр.].
Якщо відобразиться екран входу в систему, введіть ідентифікатор і PIN-код адміністратора системи, а потім натисніть [<Вх. до сист.>]  . Ідентифікатор і PIN-код адміністратора системи
3
Натисніть [Через Інтернет]    [Так]  .
Відобразиться екран підтвердження оновлення мікропрограми.
4
На екрані ліцензування натисніть .
5
Натисніть .
Розпочнеться завантаження мікропрограми.
Не ВИМИКАЙТЕ апарат під час перезавантаження або оновлення мікропрограми. У такому разі оновлення може не відбудеться.
Проблеми під час оновлення можуть призвести до того, що під час запуску відобразиться повідомлення про помилку, і апарат стане непридатним для використання. У такому разі скористайтеся спеціальною мікропрограмою для відновлення, щоб ще раз виконати оновлення через комп’ютер. Оновлення мікропрограми на комп’ютері
* Завантажте спеціальну версію мікропрограми для відновлення з вебсайту Canon для вашої країни/регіону.
https://global.canon/en/support

Оновлення мікропрограми на комп’ютері

Оновіть мікропрограму на комп’ютері, підключеному до апарата за допомогою проводової локальної мережі чи USB-з’єднання.
Необхідні підготовчі операції
Завантажте найновішу версію мікропрограми з вебсайту Canon для вашої країни/регіону на комп’ютер, з якого виконується оновлення.
https://global.canon/en/support/

Оновлення з комп’ютера

Див. документ «User Support Tool Operation Guide (Посібник з експлуатації засобу підтримки користувача)» із комплекту постачання мікропрограми.

Переведення апарата в стан очікування оновлення (режим завантаження)

Виконайте наведені нижче дії.
Використовуйте панель керування для цієї операції. ЇЇ не можна виконувати за допомогою інтерфейсу віддаленого користувача з комп’ютера.
Потрібно мати права адміністратора.
1
На панелі керування виберіть t[Меню] на екрані [Головний] і натисніть . Екран [Головний]
2
Натисніть [Параметри керування]    [Парам.інт.віддал.корист./Оновл.мікропр.]    [Оновлення мікропрогр.]  .
Відобразиться екран [Оновлення мікропрогр.].
Якщо відобразиться екран входу в систему, введіть ідентифікатор і PIN-код адміністратора системи, а потім натисніть [<Вх. до сист.>]  . Ідентифікатор і PIN-код адміністратора системи
3
Натисніть [Через ПК]    [Так]  .
Перемикає апарат у режим завантаження та переводить його в стан очікування оновлення.
975K-07R