Підготовчі операції до використання AirPrint

Установіть основну інформацію, необхідну для використання AirPrint. Налаштуйте параметри, пов’язані з функціями і заходами безпеки, що будуть використовуватися, відповідно до умов використання.

Встановлення основної інформації AirPrint

Налаштуйте ці параметри за допомогою інтерфейсу віддаленого користувача на комп’ютері. Панель керування не призначена для налаштування параметрів.
Вам необхідно мати права адміністратора на комп’ютері.
1
Авторизуйтеся в інтерфейсі віддаленого користувача в режимі адміністратора системи. Запуск інтерфейсу віддаленого користувача
2
На сторінці порталу інтерфейсу віддаленого користувача клацніть [Settings/Registration]. Сторінка порталу інтерфейсу віддаленого користувача
3
Клацніть [Network Settings] [AirPrint Settings] [Edit].
Відобразиться екран [Edit AirPrint Settings].
4
Встановіть прапорець [Use AirPrint] та введіть ім’я принтера.
В якості назви принтера введіть ім’я, за допомогою якого ви будете ідентифікувати апарат, використовуючи однобайтові цифри та літери.
Якщо задано mDNS для параметра IPv4, ім’я mDNS вводиться в якості назви принтера. Якщо назва принтера змінюється, ім’я mDNS також змінюється.
* Якщо ви змінюєте встановлену назву принтера або ім’я mDNS, комп’ютер Mac, який було підключено до апарата, більше не зможе підключитися до нього. У такому випадку необхідно зареєструвати апарат на Mac.
5
Введіть розташування та довготу й широту апарата за необхідності.
Якщо розташування апарата встановлено у меню [Settings/Registration] [Device Management] [Device Information Settings], такий же рядок символів вводиться в розташування. Коли змінюється розташування в параметрах AirPrint, розташування в параметрах інформації про пристрій також змінюється.
6
Клацніть [OK].
Налаштування будуть застосовані.
7
Вийдіть з інтерфейсу віддаленого користувача.
Коли ввімкнуто функцію AirPrint, вмикаються також наведені нижче параметри мережі:
Друк за протоколом IPP [Параметри друку IPP]

Налаштування функцій і заходів безпеки, що використовуються з AirPrint

AirPrint використовує наведені нижче протоколи:
IPP (друк і надсилання факсів)
Network Link Scan (сканування)
Протокол, що використовується, залежить від функції. Таким чином, можна обмежити доступні функції, вимкнувши протоколи. Крім того, можна налаштувати параметри для шифрування зв’язку з TLS і налаштувати автентифікацію IPP під час використання протоколу.
Налаштуйте ці параметри за допомогою інтерфейсу віддаленого користувача на комп’ютері. Панель керування не призначена для налаштування параметрів.
Вам необхідно мати права адміністратора на комп’ютері.
Необхідні підготовчі операції
Під час шифрування зв’язку з TLS вкажіть ключ і сертифікат, що будуть використовуватися для зв’язку із шифруванням за TLS. Використання TLS
1
Авторизуйтеся в інтерфейсі віддаленого користувача в режимі адміністратора системи. Запуск інтерфейсу віддаленого користувача
2
На сторінці порталу інтерфейсу віддаленого користувача клацніть [Settings/Registration]. Сторінка порталу інтерфейсу віддаленого користувача
3
Натисніть [Network Settings] [IPP Print Settings] або [Network Link Scan Settings] [Edit].
Відобразиться екран [Edit IPP Print Settings] або екран [Edit Network Link Scan Settings].
4
Налаштуйте параметри протоколу IPP або Network Link Scan.
У разі обмеження функцій, що використовуються
Зніміть прапорець [Use IPP Printing] або [Use Network Link Scan].
Якщо зняти прапорець [Use IPP Printing], друк та надсилання факсів через AirPrint більше неможливі.
Якщо зняти прапорець [Use Network Link Scan], сканування через AirPrint більше неможливе.
У разі шифрування зв’язку за допомогою протоколу TLS
Установіть прапорець [Allow Only When Using TLS] або [Use TLS].
У разі налаштування автентифікації IPP
Установіть прапорець [Use Authentication] і задайте ім'я користувача, що буде використовуватися для автентифікації IPP, використовуючи однобайтові цифри та літери.
Щоб задати пароль, установіть прапорець [Set/Change Password] та введіть однаковий пароль у полях [Password] і [Confirm], використовуючи однобайтові цифри та літери.
Друк або надсилання факсів через AirPrint тепер вимагає автентифікації, і тільки користувачі, як знають ім'я користувача і пароль для автентифікації IPP, можуть використовувати ці функції.
5
Клацніть [OK].
Налаштування будуть застосовані.
6
Вийдіть з інтерфейсу віддаленого користувача.
975K-05U