[Загальні]

Укажіть значення параметрів, необхідних для роботи функції, як-от джерело паперу, параметри друку й сканування.

[Параметри подавання паперу]

[Меню] [Параметри функції] [Загальні]
Укажіть параметри джерела паперу.
[Параметри подавання паперу]

[Параметри друку]

[Меню] [Параметри функції] [Загальні]
Укажіть параметри друку.
[Параметри друку]

[Параметри сканування]

[Меню] [Параметри функції] [Загальні]
Укажіть параметри сканування.
[Параметри сканування]

[Генерувати файл]

[Меню] [Параметри функції] [Загальні]
Укажіть параметри створення файлу сканування.
[Генерувати файл]

[Посібник із настроювання факсу] (Модель сенсорної панелі)

[Меню] [Параметри функції] [Загальні]
Налаштуйте параметри факсимільного зв’язку згідно з указівками, що з’являтимуться на екрані. Налаштування параметрів факсу (Посібник із настроювання факсу) (Модель сенсорної панелі)
* Елемент [Посібник із настроювання факсу] може не відображатися залежно від моделі, установлених додаткових функцій та інших параметрів.
975K-08C