[Параметри принтера]

Укажіть параметри роботи принтера та обробки даних друку.
* Значення параметрів за замовчуванням відображаються жирним шрифтом червоного кольору.
 
Якщо на панелі керування та в драйвері принтера встановлено однакові параметри
Пріоритет надається параметрам у драйвері принтера. Параметри, задані на панелі керування, чинні для таких операційних систем, як UNIX, коли неможливо використовувати драйвери принтера, і для друку з мобільних пристроїв.

[Пріоритет парам. драйвера під час друку]

[Меню] [Параметри функції] [Принтер] [Параметри принтера]
Укажіть, чи параметри, задані драйвером принтера, мають пріоритет над параметрами типу та формату паперу, установленими в параметрах [Параметри паперу] на екрані [Головний].
Якщо для цього параметра установити значення [Увімк.], апарат виконуватиме друк, використовуючи джерело паперу, зазначене драйвером принтера, незалежно від настройок паперу в апараті.
Крім того, якщо вибрано варіант [Увімк.] і формат завантаженого паперу суттєво відрізняється від зазначеного в драйвері принтера, можна вказати, щоб друк або продовжувався, або припинявся з відображенням повідомлення про помилку.
* Зверніть увагу, що вибір значення [Увімк.] для цього параметра, коли папір, завантажений в апарат, не відповідає паперу, указаному в драйвері принтера, може призвести до зминання паперу або помилок під час друку.
* Навіть якщо апарат налаштований на скасування друку в разі відображення повідомлення про помилку, можливо, буде надруковано кілька аркушів паперу.
[Шухляда 1]
[Вимк.]
[Увімк.]
[Пріоритетна мета]
[Розмір і тип паперу]
     [Дія за невідпов. ф-тів]
          [Примусове виведення]
          [Відображення помилки]
[Тільки тип паперу]

[Копії]

[Меню] [Параметри функції] [Принтер] [Параметри принтера]
Зазначте кількість копій для друку.
Від 1 до 999

[2-сторонній друк]

[Меню] [Параметри функції] [Принтер] [Параметри принтера]
Укажіть, чи друкувати на обох сторонах аркуша паперу.
[Вимк.]
[Увімк.]

[Папір за замовчуванням]

[Меню] [Параметри функції] [Принтер] [Параметри принтера]
Укажіть формат і тип паперу, який має використовуватися під час друку з мобільного пристрою або в операційній системі, яка не підтримує драйвер принтера.
Види паперу, які можна вибрати, зазначені нижче.
Придатний для використання папір

[Заміна форматів паперу]

[Меню] [Параметри функції] [Принтер] [Параметри принтера]
Укажіть, чи має апарат під час друку замінювати папір формату A4 на папір формату Letter і навпаки.
Якщо для цього параметра установити значення [Увімк.], то, наприклад, коли на комп’ютері задано друк на папері формату A4, а завантажено лише папір формату Letter, це завдання друку виконуватиметься на папері формату Letter.
* Параметри друку вказуються в програмі або драйвері принтера, але цей параметр можна вказати лише за допомогою панелі керування.
[Вимк.]
[Увімк.]

[Якість друку]

[Меню] [Параметри функції] [Принтер] [Параметри принтера]
Налаштуйте параметри якості друку, як-от насиченість, згідно з характеристиками та призначенням документа, який необхідно надрукувати.
[Насиченість]
[Меню] [Параметри функції] [Принтер] [Параметри принтера] [Якість друку]
Налаштуйте насиченість тонера під час друку.
Щоб виконати точніше регулювання, можна налаштувати рівні трьох областей насиченості за допомогою параметра [Насиченість (Точне настроюв.)].
* Зверніть увагу, що неможливо налаштувати насиченість тонера, якщо для параметра [Заощадження тонера] установлено значення [Увімк.]. [Заощадження тонера]
* Елемент [Насиченість] може не відображатися залежно від моделі, установлених додаткових функцій та інших параметрів.
[Насиченість]
17 рівнів
 
[Насиченість (Точне настроюв.)]
[Висок.] / [Середнє] / [Низьк.]
17 рівнів
[Заощадження тонера]
[Меню] [Параметри функції] [Принтер] [Параметри принтера] [Якість друку]
Укажіть параметри заощадження тонера під час друку.
Укажіть для цього параметра значення [Увімк.], коли безпосередньо до остаточного друку необхідно лише перевіряти макет або іншу кінцеву обробку, наприклад перш ніж надрукувати дуже велике завдання.
[Вимк.]
[Увімк.]
[Покращення зображення]
[Меню] [Параметри функції] [Принтер] [Параметри принтера] [Якість друку]
Укажіть, чи потрібно застосовувати метод згладжування, який забезпечуватиме гладкіші друковані контури тексту та рисунків.
[Вимк.]
[Увімк.]
[Режим корекції виведення]
[Меню] [Параметри функції] [Принтер] [Параметри принтера] [Якість друку]
Укажіть роздільну здатність друку. Щоб виконати друк із більшою роздільною здатністю, установіть значення [Увімк.].
* Якщо вибрати значення [Увімк.], швидкість друку знизиться.
[Вимк.]
[Увімк.]

[Компонування]

[Меню] [Параметри функції] [Принтер] [Параметри принтера]
Укажіть орієнтацію корінця або поле та положення друку.
[Місце оправи]
[Меню] [Параметри функції] [Принтер] [Параметри принтера] [Компонування]
Укажіть, чи корінець розташовуватиметься з довгого чи короткого краю, якщо роздрукований документ скріплюватиметься скобами або аналогічним способом.
Використовуйте цей параметр разом із параметром [Поле оправи], щоб налаштувати положення оправи та полів. [Поле оправи]
Щоб скріплювати папір із довгого краю, виберіть для цього параметра значення [Довгий край].

Щоб скріплювати папір із короткого краю, виберіть для цього параметра значення [Короткий край].

[Довгий край]
[Короткий край]
[Поле оправи]
[Меню] [Параметри функції] [Принтер] [Параметри принтера] [Компонування]
Змістіть положення друку, щоб відрегулювати ширину поля, з якого формуватиметься корінець.
Укажіть ширину зміщення з кроком 0,5 мм, зазначивши напрямок зміщення (+) або (–) для краю, указаного параметром [Місце оправи]. [Місце оправи]
Якщо для параметра [Місце оправи] установлено значення [Довгий край]
Укажіть ширину зміщення, вибравши додатне значення (+), щоб скріплення розташовувалося з лівого краю паперу, або від’ємне значення (–), якщо скріплення має бути з правого краю.
 
Вибрано додатне значення (+)
 
Вибрано від’ємне значення (–)
Якщо для параметра [Місце оправи] установлено значення [Короткий край]
Укажіть ширину зміщення, вибравши додатне значення (+), щоб скріплення розташовувалося з верхнього краю паперу, або від’ємне значення (–), якщо скріплення має бути з нижнього краю.
 
Вибрано додатне значення (+)
 
Вибрано від’ємне значення (–)
Від –50,0 до 00,0 до +50,0 (мм)
[Зміщення за коротким краєм] або [Зміщення за довгим краєм]
[Меню] [Параметри функції] [Принтер] [Параметри принтера] [Компонування]
Змістіть положення друку для тексту та зображень. Використовуйте цей параметр, коли друковані текст і зображення зміщено до одного краю паперу або коли вони виходять за межі діапазону друку.
Укажіть ширину зміщення як додатне (+) або від’ємне (–) значення з кроком 0,5 мм для кожного напрямку краю паперу та сторони друку.
Зміщення вздовж короткого краю (горизонтально)
Укажіть ширину налаштування, вибравши додатне (+) значення, щоб перемістити зображення праворуч на папері, або від’ємне (–) значення, щоб перемістити зображення ліворуч на папері.
Зміщення вздовж довгого краю (вертикально)
Укажіть ширину налаштування, вибравши додатне (+) значення, щоб перемістити зображення вниз на папері, або від’ємне (–) значення, щоб перемістити зображення вгору на папері.
 
Від –50,0 до 00,0 до +50,0 (мм)

[Автоматичне пропускання помилок]

[Меню] [Параметри функції] [Принтер] [Параметри принтера]
Укажіть, чи продовжувати друк у разі виникнення помилки. 
Зазвичай рекомендується використовувати значення [Вимк.], щоб у разі помилки друк припинявся.
[Вимк.]
[Увімк.]

[Час очікування]

[Меню] [Параметри функції] [Принтер] [Параметри принтера]
Укажіть час від початку до завершення очікування на отримання даних друку в разі переривання цієї операції.
Від 5–15 до 300 (с)

[UFR II]

[Меню] [Параметри функції] [Принтер] [Параметри принтера]
Укажіть метод обробки даних друку в разі використання драйвера принтера UFR II.
[Півтони]
[Меню] [Параметри функції] [Принтер] [Параметри принтера] [UFR II]
Укажіть метод друку, який застосовуватиметься для відтворення півтонів (перехідних областей між світлими й темними ділянками) відповідно до вмісту даних для друку.
Для друку з високою чіткістю з чіткими контурами тексту
Укажіть значення [Роздільна здатність]. Ц зручно для друку файлів, які містять текст і тонкі лінії.
Щоб виконати друк із більшою роздільною здатністю, ніж значення [Роздільна здатність], укажіть [Висока роздільна здатність]. Це підходить для друку даних, що містять тонкі лінії та дрібний текст (наприклад, файлів CAD-програм)
* Якщо вибрати параметр [Висока роздільна здатність], однорідність текстур може погіршитися.
Для друку з підвищеною контрасністю між світлими та темними ділянками
Укажіть значення [Колірний тон]. Це може знадобитися для друку файлів зображень, як-от фотографій.
Для друку з плавнішими градаціями та контурами
Укажіть значення [Градація відтінків]. Це може знадобитися для друку файлів, що містять рисунки з градацією відтінків.
 
[Розд.зд./Град.відтінк.]*1
[Текст]
[Роздільна здатність]
[Колірний тон]
[Градація відтінків]
[Висока роздільна здатність]
[Графіка]
[Роздільна здатність]
[Колірний тон]
[Градація відтінків]
[Висока роздільна здатність]
[Зображення]
[Роздільна здатність]
[Колірний тон]
[Градація відтінків]
[Висока роздільна здатність]
*1 Може не відображатися залежно від моделі, установлених додаткових функцій та інших параметрів.
[Заощадження паперу]
[Меню] [Параметри функції] [Принтер] [Параметри принтера] [UFR II]
Укажіть, чи необхідно вимкнути вивід пустих сторінок, які містяться в даних друку.
[Вимк.]
[Увімк.]

[Параметри зображень]

[Меню] [Параметри функції] [Принтер] [Параметри принтера]
Укажіть метод обробки даних друку, який використовуватиметься під час обробки зображень у форматі JPEG або TIFF.
[Півтони]
[Меню] [Параметри функції] [Принтер] [Параметри принтера] [Параметри зображень]
Укажіть метод друку, який застосовуватиметься для відтворення півтонів (перехідних областей між світлими й темними ділянками) відповідно до вмісту зображення.
Для друку з підвищеною контрасністю між світлими та темними ділянками
Укажіть значення [Градація відтінків]. Це може знадобитися для друку файлів зображень, як-от фотографій.
Для друку з плавнішими градаціями та контурами
Укажіть значення [Роздільна здатність]. Це може знадобитися для друку файлів, що містять рисунки з градацією відтінків.
Для друку з високою чіткістю з чіткими контурами тексту
Укажіть значення [Висока роздільна здатність]. Це може знадобитися для друку файлів, які містять текст та тонкі лінії.
 
[Градація відтінків]
[Роздільна здатність]
[Висока роздільна здатність]
975K-08R