[Параметри факсу] (Модель сенсорної панелі)

Укажіть параметри отримання й переадресації факсів.
* Значення параметрів за замовчуванням відображаються жирним шрифтом червоного кольору.
* Елемент [Параметри факсу] може не відображатися залежно від моделі, установлених додаткових функцій та інших параметрів.

[Друк на обох сторонах]

[Меню] [Параметри функції] [Отримання/переадресація] [Параметри факсу]
Укажіть, чи потрібно використовувати для отриманих факсів 2-сторонній друк.
[Вимк.]
[Увімк.]

[Отримання з корекцією помилок]

[Меню] [Параметри функції] [Отримання/переадресація] [Параметри факсу]
Режим корекції помилок (Error Correction Mode, ECM) — це функція, яка виконує перевірку та корекцію, щоб пошкоджені зображення не надсилалися в разі помилки під час їх отримання. Укажіть, чи потрібно використовувати функцію ECM під час отримання.
Якщо ви використовуєте отримання з функцією ECM, перевірка помилок під час обміну даними здійснюється як відправником, так і одержувачем, тому цю функцію необхідно також увімкнути на стороні відправника.
Отримання з функцією ECM може сповільнити обмін даними, тому що перевірка та корекція помилок виконується під час обміну даними. Зверніть увагу: навіть якщо отримання з функцією ECM увімкнено, залежно від стану телефонних ліній однаково можуть виникати помилки.
Увімкніть передавання з функцією ECM на апараті, щоб зменшити кількість помилок, які виникають під час надсилання даних апаратом. [Передавання з корекцією помилок]
[Вимк.]
[Увімк.]

[Вхідний дзвінок]

[Меню] [Параметри функції] [Отримання/переадресація] [Параметри факсу]
Укажіть, чи повинен апарат подавати звуковий сигнал вхідного дзвінка в разі отримання факсу, коли для режиму отримання факсів установлено значення [Авто] або [Факс/Телефон (автоматичне переключення)].
Якщо для цього параметра вибрано значення [Увімк.], можна також указати кількість звукових сигналів сповіщення про вхідний дзвінок.
* Якщо задано значення [Вимк.], апарат не переходитиме в режим сну.
[Вимк.]
 
[Увімк.]
[К-сть дзвінків]*1
Від 1 до 2 до 99 (разів)
*1 Залежно від країни або регіону цього параметра може не бути або його зміст чи значення за замовчуванням можуть відрізнятися.

[Віддалене отримання]

[Меню] [Параметри функції] [Отримання/переадресація] [Параметри факсу]
Укажіть, чи можна використовувати для отримання факсів телефон, підключений до апарата (Віддалене отримання). Отримання факсів по телефону (віддалена операція RX)
Якщо для цього параметра вибрати значення [Увімк.], можна також указати номер, який використовується для зовнішнього телефону (Ідент. віддал. отрим.).
* Залежно від країни або регіону параметра [Віддалене отримання] може не бути або його зміст чи значення за замовчуванням можуть відрізнятися.
[Вимк.]
 
[Увімк.]
[Ідент. віддал. отрим.]
Від 00 до 25 до 99

[Переключення на автоматичне отримання]

[Меню] [Параметри функції] [Отримання/переадресація] [Параметри факсу]
Укажіть, чи повинен апарат переходити в режим автоматичного отримання (Auto RX) після заданого періоду часу, якщо не знімати слухавку в разі надходження факсу, коли вибрано режим отримання факсу [Вручну].
Якщо для цього параметра вибрати значення [Увімк.], можна також указати, скільки часу (секунд) має лунати звуковий сигнал вхідного дзвінка, перш ніж апарат перемкнеться в режим автоматичного отримання.
[Вимк.]
 
[Увімк.]
[Трив.дзв.до авт.отрим.]
Від 1 до 15 до 99 (с)

[Початкова швидкість отримання]

[Меню] [Параметри функції] [Отримання/переадресація] [Параметри факсу]
Через такі фактори, як погане з’єднання з телефонною лінією, перш ніж розпочнеться отримання, може минути певний час. Якщо таке трапляється, установіть меншу початкову швидкість передавання даних.
[33 600 біт/с]
[14 400 біт/с]
[9600 біт/с]
[7200 біт/с]
[4800 біт/с]
[2400 біт/с]

[Зменшення розміру даних отримання]

[Меню] [Параметри функції] [Отримання/переадресація] [Параметри факсу]
Укажіть, чи потрібно зменшувати зображення під час друку або збереження отриманих факсів.
Установіть для параметра коефіцієнта зменшення значення [Авто], щоб зображення зменшувалися відповідно до формату паперу.
Коефіцієнт зменшення можна призначати в діапазоні від [97 %] до [75 %].
Щоб зберегти пропорції зменшуваних зображень, установіть для параметра напрямку зменшення значення [Вертикально/Горизонтально]. Щоб зменшувати зображення лише за вертикаллю, виберіть значення [Тільки вертикально].
[Вимк.]
 
[Увімк.]
[Коефіцієнт зменшення]
[Авто]
[97 %]
[95 %]
[90 %]
[75 %]
[Напрямок зменшення]
[Вертикально/Горизонтально]
[Тільки вертикально]

[Параметри переадресації]

[Меню] [Параметри функції] [Отримання/переадресація] [Параметри факсу]
Укажіть параметри переадресації факсів. Автоматичне перенаправлення та резервне копіювання отриманих факсів
[Увімкнути параметри переадресації]
[Меню] [Параметри функції] [Отримання/переадресація] [Параметри факсу] [Параметри переадресації]
Укажіть, чи має вміст отриманих факсів автоматично переадресуватися до попередньо заданого адресата або зберігатися в нього.
Якщо для цього параметра вибрати значення [Увімк.], необхідно також зазначити адресата для переадресації або збереження й за потреби ім’я файлу.
[Вимк.]
 
[Увімк.]
[Адресат переадресації:]
[Ім’я файлу:]
[Друк зображень]
[Меню] [Параметри функції] [Отримання/переадресація] [Параметри факсу] [Параметри переадресації]
Укажіть, чи потрібно друкувати переадресовані факси.
Крім того, можна вибрати друк лише факсів, які не вдається переадресувати.
[Вимк.]
[Увімк.]
[Тільки в разі помилки]
[Зберігати зображення в пам’яті]
[Меню] [Параметри функції] [Отримання/переадресація] [Параметри факсу] [Параметри переадресації]
Укажіть, чи потрібно зберігати в пам’яті апарата факси, які не вдалося переадресувати через помилку.
[Вимк.]
[Тільки в разі помилки]
975K-092