[Параметри керування]

Укажіть параметри керування користувачами апарата, системою та іншими даними.

[Керування користувачами]

[Меню] [Параметри керування]
Внесіть дані про адміністратора апарата та керуйте цими відомостями.
[Керування користувачами]

[Керування пристроєм]

[Меню] [Параметри керування]
Укажіть параметри для даних про апаратне забезпечення апарата й операцій із ним і керуйте цими параметрами.
[Керування пристроєм]

[Парам.інт.віддал.корист./Оновл.мікропр.]

[Меню] [Параметри керування]
Укажіть параметри для даних про програмне забезпечення апарата й операцій із ним і керуйте цими параметрами.
[Парам.інт.віддал.корист./Оновл.мікропр.]

[Керування даними]

[Меню] [Параметри керування]
Керуйте збереженими даними й параметрами апарата та ініціалізуйте їх.
[Керування даними]

[Параметри безпеки]

[Меню] [Параметри керування]
Укажіть параметри безпеки, як-от функції автентифікації апарата та перевірки системи, і керуйте ними.
[Параметри безпеки]

[Ініціалізація всіх даних і параметрів]

[Меню] [Параметри керування]
Ініціалізуйте параметри й зареєстровані дані, щоб скинути апарат до заводських параметрів. Ініціалізація параметрів і даних
975K-094