Налаштування стандартних параметрів («Посібник із налаштування») (Модель із РК-дисплеєм на 5 рядків)

Коли апарат вмикається вперше, відображається екран («Посібник із налаштування») для налаштування елементів, потрібних для використання апарата. Налаштуйте параметри за допомогою наведеної нижче процедури, виконавши інструкції на екрані.
Ці параметри можна налаштувати лише один раз за допомогою посібника з налаштування під час першого запуску апарата. Щоб пізніше змінити параметри, налаштовані з використанням посібника з налаштування, окремо встановіть елементи на кроках 2–5. Докладніше про кожен параметр див. нижче.
Установлення дати й часу
Налаштування ідентифікатора відділу та PIN-коду для адміністратора
Налаштування PIN-коду для використання інтерфейсу віддаленого користувача
Підключення до безпроводової локальної мережі

Крок 1. Встановлення мови інтерфейсу та країни чи регіону

Установіть мову, якою відображатимуться дані на екрані панелі керування та у звітах для друку. Потім установіть країну або регіон, де використовується апарат.
1
На екрані [Language] виберіть мову інтерфейсу й натисніть .
2
Виберіть [Так] і потім натисніть .
Мову інтерфейсу встановлено та відображається екран [Вибір країни/регіону].
Залежно від країни або регіону замість екрана [Вибір країни/регіону] відображатиметься екран [Часовий пояс]. У разі появи екрана [Часовий пояс] перейдіть до кроку 2 «Встановлення дати й часу». Крок 2. Встановлення дати й часу
3
На екрані [Вибір країни/регіону] виберіть країну чи регіон і натисніть .
Країну або регіон встановлено та відображається екран [Часовий пояс].

Крок 2. Встановлення дати й часу

Дата й час використовуються як довідкові дані для функцій, у яких застосовується інформація про дату й час, тому їх потрібно встановити точно.
1
На екрані [Часовий пояс] виберіть ваш часовий пояс і натисніть .
Установіть часовий пояс (UTC*1) і літній час для того регіону, у якому встановлений апарат.
*1 UTC (Coordinated Universal Time) — це всесвітній координований час, який є стандартом для всіх частин світу. Для зв’язку через Інтернет потрібно правильно задати час у форматі UTC.
2
На екрані [Парам. поточн. часу] введіть дату й час і натисніть .
Час і дата встановляться та відобразиться екран підтвердження в інтерфейсі віддаленого користувача.

Крок 3. Встановлення інтерфейсу віддаленого користувача

За допомогою інтерфейсу віддаленого користувача можна використовувати браузер на комп’ютері, щоб перевірити робочий стан апарата, змінити параметри та виконати інші операції.
Установіть ідентифікатор адміністратора системи та PIN-код доступу до інтерфейсу віддаленого користувача для запобігання несанкціонованому доступу до апарата.
1
На екрані підтвердження в інтерфейсі віддаленого користувача виберіть [<Так>] і натисніть .
Щоб встановити PIN-код доступу до інтерфейсу віддаленого користувача пізніше, виберіть [<Ні>] і перейдіть до розділу «Крок 4. Підключення до безпровідної локальної мережі». Крок 4. Підключення до безпровідної локальної мережі
2
Підтвердьте повідомлення  натисніть   підтвердьте повідомлення  виберіть [Так]  натисніть .
Відобразиться екран [PIN-код інт.відд.кор.].
Обмежте використання інтерфейсу віддаленого користувача лише тими користувачами, які знають PIN-код доступу до цього інтерфейсу.
3
Введіть PIN-код доступу до інтерфейсу віддаленого користувача  виберіть [<Застосувати>] натисніть .
Вкажіть будь-яке число. Не можна задавати PIN-код, що складається лише з нулів, як-от «00» або «0000000».
4
Знову введіть PIN-код  виберіть [<Застосувати>]  натисніть .
У разі появи повідомлення [Параметри застосовано.] відобразиться екран підтвердження підключення до безпровідної локальної мережі.

Крок 4. Підключення до безпровідної локальної мережі

Підключіться до мережі через безпроводову локальну мережу.
1
На екрані підтвердження підключення до безпровідної локальної мережі виберіть [Так] і натисніть .
Якщо апарат не підключено до безпровідної локальної мережі, виберіть [Ні] і натисніть , а потім перейдіть до розділу «Крок 5. Налаштування параметрів послуги поповнення запасу тонера». Крок 5. Налаштування параметрів послуги поповнення запасу тонера
Під час підключення до проводової локальної мережі налаштуйте параметри під’єднання до неї, вийшовши з посібника з налаштування. Вибір проводової чи безпроводової локальної мережі
2
Виберіть тип підключення до бездротової локальної мережі та підключіться до неї.
Після встановлення підключення до безпроводової локальної мережі відобразиться екран підтвердження послуги поповнення запасу тонера.
Тип підключення та стандарти безпеки можуть відрізнятися залежно від маршрутизатора безпровідної локальної мережі. Виберіть тип підключення та стандарт безпеки, які підтримують маршрутизатор безпровідної локальної мережі й апарат, а потім установіть підключення відповідно до його типу. Стандарти та процедури див. у розділі:
Підключення до безпроводової локальної мережі

Крок 5. Налаштування параметрів послуги поповнення запасу тонера

Можна налаштувати параметри послуги поповнення запасу тонера. Ця послуга забезпечує автоматичну доставку нових картриджів з тонером до того, як буде вичерпано наявні.
* Для використання послуги поповнення запасу тонера потрібна попередня реєстрація в обраних продавців. Ця послуга доступна лише в певних країнах.
* Цю послугу можна налаштувати за допомогою меню [Парам. доставки тонера], відображеного на екрані [Головний]. Екран [Головний]
1
На екрані підтвердження послуги поповнення запасу тонера натисніть .
2
Натисніть .
3
Натисніть .
Буде застосовано параметри, налаштовані в посібнику з налаштування.
Після виходу з посібника з налаштування відобразиться екран [Головний]. Екран [Головний]
Якщо не вдається підключитися до сервера, можна спробувати знову налаштувати параметри за допомогою пункту [Підкл. до сервера/Перев. підключення] в меню [Парам. доставки тонера]. Екран [Головний]
975K-015