Příklady operací při použití počítače

Při používání zařízení z počítače musíte nakonfigurovat nastavení počítače podle funkce, kterou používáte. Navíc budete možná potřebovat informace o počítači k zobrazení informací nastavených na zařízení.
V takovém případě použijte níže uvedené příklady operací ke kontrole požadovaných nastavení a informací v počítači.

Vytvoření sdílené složky

Při používání systému Windows

1
Vytvořte složku na libovolném místě (například plocha).
2
Klikněte pravým tlačítkem na vytvořenou složku a pak klikněte na položku [Vlastnosti].
3
Na kartě [Sdílení] klikněte na [Rozšířené možnosti sdílení].
Zobrazí se obrazovka [Rozšířené možnosti sdílení].
4
Zaškrtněte políčko [Sdílet tuto složku] a klikněte na tlačítko [Oprávnění].
5
Nakonfigurujte oprávnění přístupu.
1
V položce [Název skupiny nebo jméno uživatele] vyberte možnost [Everyone].
2
V položce [Oprávnění] zaškrtněte políčko [Povolit] v nabídce [Změnit].
3
Klikněte na tlačítko [OK].
6
Klikněte na [OK]  [Zavřít].
Vytvořenou složku lze použít jako sdílenou složku.

Při používání systému macOS

1
Klikněte na tlačítko [] [Předvolby systému] [Sdílení].
Zobrazí se obrazovka [Sdílení].
2
Zaškrtněte políčko [Sdílení souborů] a klikněte na tlačítko [+] v nabídce [Sdílené složky].
3
Vytvořte složku na libovolném místě (například plocha) a klikněte na tlačítko [Přidat].
4
Nakonfigurujte oprávnění přístupu.
1
V položce [Sdílené složky] vyberte vytvořenou složku.
2
V položce [Uživatelé] vyberte možnost [Kdokoli] [Čtení a zápis].
5
Zavřete obrazovku.
Vytvořenou složku lze použít jako sdílenou složku.

Povolení zjišťování sítě

1
Klikněte pravým tlačítkem na [] (Start) a klikněte na [Síťová připojení].
Zobrazí se obrazovka [Stav].
2
Klikněte na [Centrum síťových připojení a sdílení]  [Změnit pokročilé nastavení sdílení].
Zobrazí se obrazovka [Pokročilé nastavení sdílení].
3
V nabídce [Zjišťování sítě] vyberte možnost [Zapnout zjišťování sítě] a klikněte na tlačítko [Uložit změny].

Zobrazení sdílené tiskárny na tiskovém serveru

Při používání systému Windows

1
Klikněte pravým tlačítkem na [] (Start) a klikněte na [Průzkumník souborů].
2
V nabídce [Síť] vyberte tiskový server a zobrazte sdílenou tiskárnu.
Pokud není v nabídce [Síť] nic zobrazeno, povolte zjišťování sítě. Povolení zjišťování sítě

Při používání systému macOS

1
Klikněte na tlačítko [] [Předvolby systému] [Tiskárny a skenery].
Zobrazí se obrazovka [Tiskárny a skenery].
2
Klikněte na ikonu [+] v levém dolním rohu.
Zobrazí se obrazovka [Přidat].
3
Kliknutím na tlačítko [] zobrazíte sdílenou tiskárnu.

Zobrazení informací o systému počítače

Při používání systému Windows

1
Klikněte pravým tlačítkem na [] (Start) a klikněte na [Systém].
Zobrazí se obrazovka [Informace o produktu].
2
V nabídce [Specifikace zařízení] zobrazíte název počítače a verzi operačního systému.
Název počítače je zobrazen v položce [Název zařízení].
Verze operačního systému se zobrazí v položce [Typ systému].
Pokud je na počítači 32bitový operační systém, zobrazí se zpráva „32bitový operační systém“.
Pokud je na počítači 64bitový operační systém, zobrazí se zpráva „64bitový operační systém“.

Při používání systému macOS

1
Klikněte na tlačítko [] [Předvolby systému] [Sdílení].
Zobrazí se obrazovka [Sdílení].
Název zobrazený v položce [Název počítače] na obrazovce [Sdílení] nemusí být použitelný v síti. K zobrazení názvu počítače používaného v síti použijte následující postup.
2
Klikněte na tlačítko [Upravit].
3
Název počítače zobrazíte v nabídce [Místní název hostitele].
Části zobrazené šedě nejsou součástí názvu počítače.
4
Klikněte na tlačítko [Zrušit].

Zobrazení informací o síťovém připojení počítače

Při používání systému Windows

1
Klikněte pravým tlačítkem na [] (Start) a klikněte na [Síťová připojení].
Zobrazí se obrazovka [Stav].
2
Prohlédněte si informace o síťovém připojení.
Zobrazení identifikátoru SSID kabelové sítě LAN
Zobrazte si SSID v [Stav sítě].
Zobrazení IP adresy a serveru DNS
1
Klikněte na položku [Vlastnosti] pro připojenou síť.
2
V položce [Vlastnosti] zobrazíte IP adresu a server DNS.

Při používání systému macOS

1
Klikněte na tlačítko [] [Předvolby systému] [Síť].
Zobrazí se obrazovka [Síť].
2
Zobrazení IP adresy, serveru DNS a dalších informací.
Pro kabelovou síť LAN
Pro bezdrátovou síť LAN
Zobrazte si SSID v [Název sítě].
IP adresu zobrazíte v položce [Stav].
Klikněte na položku [Pokročilé] a na kartě [DNS] zobrazte server DNS.

Zobrazení portu tiskárny

1
Klikněte na položku [] (Start) [] (Settings) [Zařízení] [Tiskárny a skenery].
Zobrazí se obrazovka [Tiskárny a skenery].
2
Klikněte na ovladač tiskárny zařízení [Manage] [Vlastnosti tiskárny].
Zobrazí se obrazovka vlastností ovladače tiskárny.
3
Na kartě [Porty] zobrazíte používaný port.
Pokud se změní IP adresa zařízení
Požadovaná akce závisí na portu, který používáte.
Pokud je zobrazena možnost [Canon MFNP Port] v nabídce [Popis], připojení je udržováno tak dlouho, dokud patří zařízení a počítač do stejné podsítě, takže na počítači není vyžadována žádná akce.
Pokud je zobrazena možnost [Standardní port protokolu TCP/IP] v nabídce [Popis], musíte přidat nový port. Přidání portu

Zobrazení obousměrné komunikace

1
Klikněte na položku [] (Start) [] (Settings) [Zařízení] [Tiskárny a skenery].
Zobrazí se obrazovka [Tiskárny a skenery].
2
Klikněte na ovladač tiskárny zařízení [Manage] [Vlastnosti tiskárny].
Zobrazí se obrazovka vlastností ovladače tiskárny.
3
Na kartě [Porty] zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko [Povolit obousměrnou komunikaci].

Tisk zkušební stránky

Nutná příprava
Vložte vhodný papír velikosti A4 do zásuvky na papír. Vkládání papíru do zásuvky na papír

Při používání systému Windows

1
Klikněte na položku [] (Start) [] (Settings) [Zařízení] [Tiskárny a skenery].
Zobrazí se obrazovka [Tiskárny a skenery].
2
Klikněte na ovladač tiskárny zařízení [Manage] [Vlastnosti tiskárny].
Zobrazí se obrazovka vlastností ovladače tiskárny.
3
Na kartě [Obecné] klikněte na [Tisk zkušební stránky].
Při správném odeslání tiskových dat se ze zařízení vytiskne testovací stránka.

Při používání systému macOS

1
Klikněte na tlačítko [] [Předvolby systému] [Tiskárny a skenery].
Zobrazí se obrazovka [Tiskárny a skenery].
2
Vyberte zařízení a klikněte na tlačítko [Otevřít tiskovou frontu].
3
V nabídce [Tiskárna] klikněte na položku [Tisknout zkušební stránku].
Při správném odeslání tiskových dat se ze zařízení vytiskne testovací stránka.
99L1-0EJ