Funkce adresáře (Model s dotykovým panelem)

Místa určení uložená v adresáři můžete zadat vyvoláním adresáře na obrazovce [Domů] nebo na obrazovce faxování na ovládacím panelu.
Při ukládání míst určení zvolte funkci pro rychlé zadání místa určení.
Místa určení můžete také zadávat z obrazovky adresáře, zde také můžete místa určení seskupovat nebo zobrazovat podle typu.
Funkce rychlého zadání místa určení
Při ukládání míst určení můžete zvolit a uložit jednu z následujících metod:
Rychlá volba
Uložte často používané cíle v režimu Rychlé volby. Zaregistrované cíle se zobrazí jako tlačítka rychlé volby na obrazovce [Domů]. Můžete uložit až čtyři cíle funkce Rychlé volby.
Kódovaná volba
Uložte číslo se 3 číslicemi pro každé místo určení. Pro zadání místa určení můžete poté přímo zadat toto číslo.
Číslo kódované volby můžete zaregistrovat až pro 100 míst určení.
Uložení skupiny více míst určení
Do složky Kódovaná volba můžete uložit větší množství registrovaných faxových čísel ve formě skupiny. To vám ušetří čas, protože místa určení sdružená ve skupině nebudete muset zadávat jednotlivě. Můžete uložit až 50 skupin.
V dané skupině můžete ukládat vždy jen jeden (stejný) typ místa určení.
Uložení skupin do adresáře (ovládací panel) (Model s dotykovým panelem)
Uložení skupin do adresáře (vzdálené uživatelské rozhraní) (Model s dotykovým panelem)
Seřazení v rejstříku
Uložené názvy a typy míst určení (např. fax) můžete seřadit podle počátečních písmen a zobrazit v rejstříku.

Obrazovka adresáře

Pokud vyvoláte adresář z obrazovky [Domů] nebo z obrazovky faxování, objeví se následující obrazovka.
Seznam uložených míst určení
Typy míst určení jsou označeny následujícími symboly. U míst určení jsou zároveň uvedené informace, jako je název a číslo faxu:
[]: Fax
[]: Místa určení skupiny
Rejstřík
Toto se zobrazuje v horní části obrazovky. Místa určení zobrazená v seznamu můžete filtrovat podle jejich typu nebo počátečních písmen v názvu.
Stiskněte tlačítko [] nebo [] a změňte tak zobrazení rejstříku.
Pro zobrazení všech míst určení uložených v adresáři vyberte [Vše].
Při zadávání míst určení, která se mají zobrazit podle počátečních písmen v názvu, vyberte možnost [A–Z], [0–9] nebo [ABC] až [YZ].
Položky operací s místy určení
Tyto položky se zobrazují ve spodní části obrazovky. Stisknutím daného tlačítka můžete uložit, upravit nebo odstranit místo určení, nebo zadat místo určení, do kterého chcete odeslat data.
Po jiné položky než jsou položky [Uložit místo] vyberte zaškrtávací políčko daného místa určení a proveďte požadovanou operaci.
Pokud vyvoláte adresář z obrazovky [Domů], stiskněte místo určení pro zobrazení obrazovky faxování s vybraným místem určení.
99L1-033