Uložení míst určení (adresář) (Model s dotykovým panelem)

Uložte místa určení pro odesílání faxů v adresáři zařízení.
Funkce adresáře
Uložením míst určení do adresáře si můžete ušetřit práci se zadáváním informací o místech určení při každém odesílání dat. Adresář nabízí funkci pro snadné zadávání míst určení. Tuto funkci použijte při zobrazení obrazovky adresáře nebo při zadávání míst určení.
Funkce adresáře (Model s dotykovým panelem)
Místa určení, která lze uložit
Číslo faxu
Uložení míst určení
Místo určení můžete uložit zadáním jména, faxového čísla a dalších informací nebo pomocí výpisu úloh VYS (TX).
Místa určení můžete ukládat buď z ovládacího panelu, nebo ze vzdáleného uživatelského rozhraní, avšak typy míst určení a způsoby uložení se budou lišit.
Uložení pomocí ovládacího panelu
Pro uložení míst určení z výpisu úloh VYS (TX) použijte ovládací panel.
Uložení míst určení do adresáře (ovládací panel) (Model s dotykovým panelem)
Uložení pomocí vzdáleného uživatelského rozhraní
Pro uložení míst určení z výpisu úloh VYS (TX) nelze použít vzdálené uživatelské rozhraní.
Uložení míst určení do adresáře (vzdálené uživatelské rozhraní) (Model s dotykovým panelem)

Viz též

Prevence neoprávněného použití adresáře
Chcete-li zabránit neoprávněnému přidávání nových položek do adresáře a úpravám stávajících, můžete nastavit kód PIN a omezit způsob přidávání nových položek.
Omezení ukládání do adresáře a úprav v něm (Model s dotykovým panelem)
99L1-032