Zadání míst určení (přímé zadání) (Model s dotykovým panelem)

Chcete-li zadat místo určení, které není uloženo v adresáři, zadejte místo určení přímo pomocí obrazovky faxování na ovládacím panelu.
Na obrazovce faxování zadejte faxové číslo.
Pokud je zařízení připojeno prostřednictvím PBX (Private Branch Exchange), před zadáním místa určení pomocí numerických kláves stiskněte tlačítko [R]. Není-li [R] k dispozici, musíte uložit nastavení tlačítka R. [Nastavení tl. R]
Pokud jste zadali nesprávné číslo faxu, vymažte jej stisknutím tlačítka [].
Chcete-li zadat druhý a další cíle, stiskněte tlačítko [Mís. určení] a vyberte způsob zadávání míst určení.
Pokud odesíláte fax do zahraniční destinace, zadejte v tomto uvedeném pořadí mezinárodní přístupové číslo, kód země a faxové číslo. Pokud nedokážete získat spojení, stiskněte mezi číslicemi tlačítko [Prodleva] a přidejte pauzu. Čas pauzy můžete změnit. [Nastavit dobu prodlevy]
99L1-03C