Zapnutí/vypnutí napájení zařízení

Vypínač napájení slouží k ručnímu zapnutí a vypnutí zařízení.
Pomocí této funkce můžete zařízení nechat automaticky vypnout, pokud na něm nebudou po určitou dobu prováděny žádné operace.
99L1-023