Vypnutí zařízení

Pro vypnutí zařízení stiskněte hlavní vypínač na přední straně. Tuto funkci můžete použít k automatickému vypnutí zařízení, pokud po určité době neprovedete žádnou operaci.
Vypnutím stroje se vymažou všechna data, která čekají na vytištění.
V případě položky model s dotykovým panelem se níže uvedená data nevymažou a zůstanou uložena i v případě, že dojde k vypnutí zařízení:
Přijatá data uložená v paměti
Data čekající na odeslání
Hlášení, které se vytisknou automaticky po odeslání nebo přijetí dat

Vypnutí zařízení pomocí hlavního vypínače

1
Stiskněte hlavní vypínač.
Ovládací panel se vypne a napájení se vypne.
Vypnutí napájení může trvat několik minut. Neodpojujte napájecí šňůru, dokud není vypnuté napájení.
Opětovné zapnutí zařízení
Po vypnutí zařízení vyčkejte alespoň 10 sekund, než zařízení opět zapnete.

Nastavení automatického vypnutí zařízení

V této části se popisuje, jak nakonfigurovat nastavení pomocí vzdáleného uživatelského rozhraní z počítače.
Na ovládacím panelu vyberte položku [Nabídka] na obrazovce [Domů] a pak vyberte položku [Možnosti] a nakonfigurujte nastavení. [Čas do automatického vypnutí]
Jsou vyžadována oprávnění správce.
1
Přihlaste se do vzdáleného uživatelského rozhraní v režimu správce systému. Spuštění vzdáleného uživatelského rozhraní
2
Na stránce portálu vzdáleného uživatelského rozhraní klikněte na možnost [Nastavení/Uložení]. Stránka portálu vzdáleného uživatelského rozhraní
3
Klikněte na položku [Nastavení časovače] [Editovat].
Zobrazí se obrazovka [Editovat nastavení časovače].
4
Zaškrtněte políčko [Použít čas do automatického vypnutí].
5
V nabídce [Nastavit čas] zvolte dobu do vypnutí zařízení.
6
Klikněte na tlačítko [OK].
Nastavení se použijí.
7
Odhlaste se od vzdáleného uživatelského rozhraní.
99L1-025