Nastavení hlasitosti (Model s dotykovým panelem)

Můžete nastavit hlasitost zvuků vydávaných zařízením.
Je možné také nastavit, zda má zařízení vydávat zvuky upozorňující na operace a stavy.

Nastavení hlasitosti faxu

Můžete nastavit hlasitost tónu vydávaného při odesílání a přijímání faxů.
V této části se popisuje, jak pomocí ovládacího panelu nastavit hlasitost.
Hlasitost lze rovněž nastavit prostřednictvím vzdáleného uživatelského rozhraní z počítače. Správa zařízení z počítače (Vzdálené UR)
1
Na ovládacím panelu vyberte [Nabídka] na obrazovce [Domů]. Obrazovka [Domů]
2
Stiskněte tlačítko [Možnosti]  [Nastavení hlasitosti].
Zobrazí se obrazovka [Nastavení hlasitosti].
3
Stiskněte tlačítko [Faxový tón].
4
Posunutím posuvníku doleva nebo doprava nastavte hlasitost a stiskněte tlačítko [Použít].
Hlasitost se upraví.
Posunutím posuvníku doprava se zvýší hlasitost.
Posunutím posuvníku zcela vlevo se ztlumí zvuk.

Nastavení jiných zvuků funkcí faxu

Můžete nastavit hlasitost zvuku příchozího faxu a zvuků oznamujících úspěšné odeslání či přijetí faxu a úspěšné naskenování originálů.
Můžete také nastavit [Tón dokončení VYS.], [Tón dokončení PŘ.] a [Tón dokončení skenování] tak, aby se zvuk ozval pouze v případě chyby.
V této části se popisuje, jak pomocí ovládacího panelu nastavit hlasitost.
Hlasitost lze rovněž nastavit prostřednictvím vzdáleného uživatelského rozhraní z počítače. Správa zařízení z počítače (Vzdálené UR)
1
Na ovládacím panelu vyberte [Nabídka] na obrazovce [Domů]. Obrazovka [Domů]
2
Stiskněte tlačítko [Možnosti]  [Nastavení hlasitosti].
Zobrazí se obrazovka [Nastavení hlasitosti].
3
Vyberte položku, jejíž hlasitost chcete nastavit.
[Tón vyzvánění]
Upravte hlasitost zvuku oznamujícího příchozí fax.
[Tón dokončení VYS.]
Upravte hlasitost zvuku oznamujícího dokončení odesílání faxu.
[Tón dokončení PŘ.]
Upravte hlasitost zvuku oznamujícího dokončení přijímání faxu.
[Tón dokončení skenování]
Upravte hlasitost zvuku oznamujícího dokončení skenování originálu faxu.
4
Posunutím posuvníku doleva nebo doprava nastavte hlasitost a stiskněte tlačítko [Použít].
Posunutím posuvníku doprava se zvýší hlasitost.
Posunutím posuvníku zcela vlevo se ztlumí zvuk.
Pokud chcete, aby zařízení vydávalo zvuk pro dokončení pouze v případě chyby, stiskněte [Zobraz.chyby] [Zapnuto].
5
Stiskněte tlačítko [Použít].
Hlasitost se upraví.

Nastavení zvuků upozornění na operace a stavy

Můžete také nastavit, zda má zařízení vydávat zvuky, které upozorňují na operace a stavy, například při obsluze ovládacího panelu a detekci chyb.
V této části se popisuje, jak nakonfigurovat nastavení pomocí ovládacího panelu.
Nastavení lze rovněž nakonfigurovat prostřednictvím vzdáleného uživatelského rozhraní z počítače. Správa zařízení z počítače (Vzdálené UR)
1
Na ovládacím panelu vyberte [Nabídka] na obrazovce [Domů]. Obrazovka [Domů]
2
Stiskněte tlačítko [Možnosti]  [Nastavení hlasitosti].
Zobrazí se obrazovka [Nastavení hlasitosti].
3
Vyberte položku k nastavení.
4
Nastavte, zda se mají vydávat upozorňovací zvuky. [Nastavení hlasitosti] Obrazovka (Model s dotykovým panelem)
Má-li zařízení vydávat upozorňovací zvuky, vyberte možnost [Zapnuto].
99L1-03K