Automatické přeposílání a zálohování přijatých faxů

Na zařízení lze nakonfigurovat nastavení tak, aby se přijatý fax automaticky přeposlal a uložil na předem zadané místo určení. Můžete také určit, zda se má přijatý fax vytisknout na zařízení.
V této části je popsán způsob konfigurace nastavení pomocí vzdáleného uživatelského rozhraní z počítače.
Na ovládacím panelu vyberte položku [Nabídka] na obrazovce [Domů] a pak vyberte položku [Nastavení funkcí] a nakonfigurujte nastavení. [Nastavení přesměrování]
Jsou vyžadována oprávnění správce.
Nutná příprava
Místo určení, které chcete zadat, uložte do adresáře zařízení. Uložení míst určení (adresář) (Model s dotykovým panelem)
1
Přihlaste se do vzdáleného uživatelského rozhraní v režimu správce systému. Spuštění vzdáleného uživatelského rozhraní
2
Na stránce portálu vzdáleného uživatelského rozhraní klikněte na možnost [Nastavení/Uložení]. Stránka portálu vzdáleného uživatelského rozhraní
3
Klikněte na možnost [Nastavení příjmu/přesměrování] [Nastavení příjmu faxu] [Editovat] v nabídce [Nastavení přesměrování].
Zobrazí se obrazovka [Editovat nastavení přesměrování].
4
Zaškrtněte políčko [Použít funkci přesměrování] a klikněte na tlačítko [Výběr z adresáře].
Zobrazí se obrazovka [Vybrat z adresáře].
5
Vyberte místo určení a klikněte na tlačítko [OK].
Zobrazí se obrazovka [Editovat nastavení přesměrování].
6
Nastavte, zda faxy tisknout nebo ukládat do paměti.
Při tisku faxů na zařízení
V položce [Tisknout obrazy] vyberte možnost [Zapnuto]. Má-li se tisknout pouze pokud se nezdaří přeposlání, vyberte možnost [Tisknout jen při chybě].
Při ukládání faxů, které nelze přeposlat, do paměti zařízení
V položce [Uložit obrazy v paměti] vyberte možnost [Uložit jen dojde-li k chybě].
Faxy uložené do paměti lze zobrazit v nabídce [Monitor stavu]. Kontrola faxů, které se nedařilo přeposlat
7
Podle potřeby zadejte do položky [Název souboru] libovolný řetězec.
Pokud jste jako místo určení vybrali faxové číslo, tento krok není nutný. Přejděte ke kroku 8.
Pokud jste místo určení vybrali jiné než faxové číslo, bude soubor PDF přeposlán nebo uložen s následujícím názvem souboru.
 Číslo správy komunikace
 Datum odeslání (v tomto příkladu „5. dubna 2023, 9:12:34“)
 Pořadové číslo souboru (pokud jeden soubor, pak „001“)
Když do položky [Název souboru] zadáte řetězec, bude připojen na začátek výše uvedeného názvu souboru.
8
Klikněte na tlačítko [OK].
Nastavení se použijí.
9
Odhlaste se od vzdáleného uživatelského rozhraní.
99L1-04W