Nastavení sytosti tisku

Pokud jsou výsledky tisku příliš tmavé nebo slabé, upravte sytost tisku.
K provedení nastavení použijte ovládací panel. Nastavení nelze provést prostřednictvím vzdáleného uživatelského rozhraní z počítače.

Model s dotykovým panelem

1
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [Nabídka] na obrazovce [Domů]. Obrazovka [Domů]
2
Stiskněte tlačítko [Nastavení/Údržba] [Nastavit kvalitu obrazu] [Tiskárna – sytost].
Zobrazí se obrazovka [Tiskárna – sytost].
3
Nastavte sytost a stiskněte možnost [Použít].
Stisknutím tlačítka [+] sytost zvýšíte a tlačítka [-] snížíte.

Model s 5řádkovým displejem LCD

1
Na ovládacím panelu vyberte položku [Nabídka] na obrazovce [Domů] a stiskněte tlačítko . Obrazovka [Domů]
2
Stiskněte tlačítko [Nastavení/Údržba] [Nastavit kvalitu obrazu] [Tiskárna – sytost] .
Zobrazí se obrazovka [Tiskárna – sytost].
3
Nastavte sytost a stiskněte možnost .
Stisknutím tlačítka [+] sytost zvýšíte a tlačítka [-] snížíte.
99L1-09Y