Výměna tonerové kazety

Tonerovou kazetu vyměňte ve vhodnou dobu podle zobrazených zpráv a podle změny kvality tisku.
Před výměnou tonerové kazety si přečtěte bezpečnostní opatření v části Důležité bezpečnostní pokyny. Příručky k zařízení
Nedotýkejte se kontaktů () uvnitř zařízení. Jinak by mohlo dojít k závadě.
Tonerovou kazetu držte za držák.
Povrch válce nepoškrábejte () ani ho nevystavujte světlu. Rovněž se nedotýkejte elektrických kontaktů () ani paměti tonerové kazety ().

Kdy vyměnit tonerovou kazetu

Když se na obrazovce ovládacího panelu nebo vzdáleného uživatelského rozhraní zobrazí zpráva
Podle zprávy na obrazovce si připravte novou tonerovou kazetu a vyměňte ji za starou. Pokud budete tonerovou kazetu nadále používat bez její výměny, může dojít ke zhoršení kvality tisku.
Podrobnosti o zprávě a o tom, jak ji vyřešit, viz:
Zobrazí se zpráva
Když se kvalita tisku snižuje
Pokud výtisky vykazují některý z dále uvedených příznaků, je tonerová kazeta téměř u konce své životnosti. Doporučujeme tonerovou kazetu vyměnit, i když se zpráva nezobrazuje.
Objevují se pruhy
Tisk je nerovnoměrný
Objevují se šmouhy a skvrny od toneru
Jsou viditelné bílé skvrny
Některé části jsou vybledlé
Celé pozadí se zdá být tmavé

Před výměnou tonerové kazety

Před výměnou tonerové kazety proveďte následující postup. Zpráva na obrazovce může zmizet a kvalita tisku se může vylepšit.
1
Zvedněte ovládací panel.
Před zvednutím ovládacího panelu zkontrolujte následující:
Podavač a kryt skleněné desky je zcela uzavřen.
Na skleněné desce nejsou umístěny žádné silné originály, například knihy.
  * Při použití nadměrné síly ke zvednutí ovládacího panelu by mohlo dojít k poruše.
2
Zavřete zarážku papíru a pak otevřete kryt toneru.
3
Vyjměte tonerovou kazetu.
Pomalu ji vytáhněte pod stejným úhlem jako má otvor.
4
Zatřeste tonerovou kazetou pětkrát až šestkrát, aby se v ní toner rovnoměrně rozprostřel.
Dávejte pozor, abyste se nedotýkali povrchu bubnu ve spodní části tonerové kazety.
5
Vložte tonerovou kazetu.
Spodní část tonerové kazety je nechráněná. Při instalaci tonerové kazety dávejte pozor, abyste její spodní částí nenarazili do rámu otvoru nebo do jiných částí.
6
Zavřete kryt toneru.
7
Sklopte ovládací panel.

Výměna tonerové kazety

1
Zvedněte ovládací panel.
Před zvednutím ovládacího panelu zkontrolujte následující:
Podavač a kryt skleněné desky je zcela uzavřen.
Na skleněné desce nejsou umístěny žádné silné originály, například knihy.
  * Při použití nadměrné síly ke zvednutí ovládacího panelu by mohlo dojít k poruše.
2
Zavřete zarážku papíru a pak otevřete kryt toneru.
3
Vyjměte tonerovou kazetu.
Pomalu ji vytáhněte pod stejným úhlem jako má otvor.
4
Na rovném povrchu vyjměte tonerovou kazetu z obalového materiálu.
5
Zatřeste tonerovou kazetou pětkrát až šestkrát, aby se v ní toner rovnoměrně rozprostřel.
6
Odeberte ochranný kryt tonerové kazety.
Dávejte pozor, abyste se nedotýkali povrchu bubnu ve spodní části tonerové kazety.
7
Vložte tonerovou kazetu.
Spodní část tonerové kazety je nechráněná. Při instalaci tonerové kazety dávejte pozor, abyste její spodní částí nenarazili do rámu otvoru nebo do jiných částí.
8
Zavřete kryt toneru.
9
Sklopte ovládací panel.
99L1-09U