Vnitřní prostor

Nainstalujte tonerovou kazetu do zařízení. Výměna tonerové kazety

Ovládací panel

Při výměně tonerové kazety a odstraňování zachyceného papíru zvedněte ovládací panel.
Výměna tonerové kazety
Uvíznutí papíru v zásuvce na papír, výstupní přihrádce a na zadní straně

Kryt toneru

Kryt toneru se otvírá při výměně tonerové kazety a odstraňování zachyceného papíru.
Výměna tonerové kazety
Uvíznutí papíru v zásuvce na papír, výstupní přihrádce a na zadní straně

Výstupní vodítko papíru

Výstupní vodítka papíru otevřete při odstraňování zachyceného papíru. Uvíznutí papíru v zásuvce na papír, výstupní přihrádce a na zadní straně
99L1-008