Připojení mobilního zařízení přímo k zařízení (přímé připojení)

Připojte mobilní zařízení přímo k zařízení přes síť Wi-Fi. Můžete jej připojit přímo k zařízení bez použití směrovače bezdrátové sítě LAN. Při každém použití zařízení musíte mobilní zařízení připojit ručně.
Chcete-li mobilní zařízení připojit přímo, uveďte stroj do stavu čekání pomocí ovládacího panelu a poté stroj vyhledejte z mobilního zařízení. Poté zadejte síťový klíč pro připojení mobilního zařízení k zařízení.
Ve výchozím nastavení může být k počítači v jednom okamžiku přímo připojeno pouze jedno mobilní zařízení. Nastavení pevného SSID a síťového klíče umožňuje připojit až pět mobilních zařízení najednou.
Nutná příprava
Proveďte přípravy jako povolení funkce přímého připojení na zařízení. Přípravy pro přímé připojení

Model s dotykovým panelem

1
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [Mobilní portál] na obrazovce [Domů]. Obrazovka [Domů]
Zobrazí se obrazovka [Mobilní portál].
2
Stiskněte tlačítko [Začátek].
Zařízení přejde do stavu čekání na přímé připojení.
Do 5 minut od stisknutí tlačítka [Začátek] musíte přímo připojit mobilní zařízení.
Je-li zobrazena zpráva [Připojte se ze zař., co chcete připojit.], můžete tento krok vynechat. Přejděte ke kroku 3.
Při zobrazení zprávy [Dosáhli jste maxim. počtu bezdrátových zařízení pomocí přímého připojení.] není možné připojit nové mobilní zařízení, dokud nebude odpojeno připojené mobilní zařízení. Chcete-li odpojit připojené mobilní zařízení, stiskněte tlačítko [OK]  [Odpojit].
* Ve výchozím nastavení lze k zařízení současně přímo připojit pouze jedno mobilní zařízení.
3
Přímo připojte mobilní zařízení.
1
Zkontrolujte SSID a síťový klíč zařízení zobrazený na obrazovce ovládacího panelu.
2
V nastaveních Wi-Fi mobilního zařízení vyberte identifikátor SSID zařízení a zadejte síťový klíč.
Zobrazí se obrazovka [Mobilní portál].
Ve výchozím nastavení lze k zařízení současně přímo připojit pouze jedno mobilní zařízení. Na obrazovce se zobrazí zpráva [Dosáhli jste maxim. počtu bezdrátových zařízení pomocí přímého připojení.].
Podrobnosti, jak nakonfigurovat nastavení sítě Wi-Fi, naleznete v příručce mobilního zařízení.
4
Po dokončení operací na mobilním zařízení stiskněte tlačítko [Odpojit].
Přímé připojení se ukončí.
Pokud je připojeno více mobilních zařízení, odpojí se všechna.

Model s 5řádkovým displejem LCD

1
Na ovládacím panelu vyberte položku [Mobilní portál] na obrazovce [Domů] a stiskněte tlačítko . Obrazovka [Domů]
Zobrazí se obrazovka [Mobilní portál].
2
Vyberte položku [<Připojit>] a stiskněte tlačítko .
Zařízení přejde do stavu čekání na přímé připojení.
Do 5 minut od stisknutí tlačítka [<Připojit>] musíte přímo připojit mobilní zařízení.
Je-li zobrazena zpráva [Připojte se ze zař., co chcete připojit.], můžete tento krok vynechat. Stiskněte tlačítko a přejděte ke kroku 3.
Při zobrazení zprávy [Dosáhli jste maxim. počtu bezdrátových zařízení pomocí přímého připojení.] není možné připojit nové mobilní zařízení, dokud nebude odpojeno připojené mobilní zařízení. Chcete-li odpojit připojené mobilní zařízení, stiskněte tlačítko  [<Odpojit>] .
* Ve výchozím nastavení lze k zařízení současně přímo připojit pouze jedno mobilní zařízení.
3
Přímo připojte mobilní zařízení.
1
Zkontrolujte SSID a síťový klíč zařízení zobrazený na obrazovce ovládacího panelu.
2
V nastaveních Wi-Fi mobilního zařízení vyberte identifikátor SSID zařízení a zadejte síťový klíč.
Zobrazí se obrazovka [Mobilní portál].
Ve výchozím nastavení lze k zařízení současně přímo připojit pouze jedno mobilní zařízení. Na obrazovce se zobrazí zpráva [Dosáhli jste maxim. počtu bezdrátových zařízení pomocí přímého připojení.].
Podrobnosti, jak nakonfigurovat nastavení sítě Wi-Fi, naleznete v příručce mobilního zařízení.
4
Po dokončení operací na mobilním zařízení stiskněte tlačítko [<Odpojit>] .
Přímé připojení se ukončí.
Pokud je připojeno více mobilních zařízení, odpojí se všechna.
Během přímého připojení nemusí být v závislosti na použitém mobilním zařízení možné připojení k internetu.
Účinek úspory energie režimu spánku se při použití přímého připojení snižuje.
IP adresa mobilní zařízení se nastaví automaticky. Pokud nastavíte IP adresu ručně, komunikace pomocí přímého připojení nemusí probíhat správně.
Kontrola mobilního zařízení připojeného k zařízení
Při používání přímého připojení zobrazte stisknutím tlačítka [Informace o připojení] informace o mobilním zařízení připojeném k zařízení pomocí přímého připojení.
Pokud se přímé připojení automaticky odpojí
Přímé připojení se automaticky ukončí v následujících případech:
Když je nastaveno ukončení přímého připojení
Když se mezi mobilním zařízením a strojem po určitou dobu neodesílají ani nepřijímají žádná data
Pokud používáte zařízení prostřednictvím bezdrátového připojení k síti LAN a připojení vypadne
99L1-05Y