Tisk z počítače

Dokumenty lze tisknout z počítače pomocí ovladače tiskárny.
Změnou nastavení v ovladači tiskárny můžete tisknout podle dokumentu a účelu, například pomocí oboustranného tisku nebo úpravou kvality.
V této části se popisuje základní postup pro tuto operaci. Podrobné informace o tom, jak používat aplikaci, naleznete v příručce k aplikaci, kterou používáte.
Nutná příprava
Nainstalujte ovladač tiskárny na počítač a nakonfigurujte nastavení podle používaného prostředí. Příprava na tisk z počítače
Pokud má dokument nebo papír k tisku nestandardní velikost, uložte velikost do ovladače tiskárny. Uložení papíru nestandardní velikosti do počítače (vlastní velikost)

Při používání systému Windows

1
V počítači otevřete dokument, který chcete tisknout.
2
V aplikaci použité k otevření dokumentu vyberte příkaz k tisku.
3
Vyberete ovladač tiskárny pro dané zařízení a klikněte na tlačítko [Předvolby] nebo [Vlastnosti].
Zobrazí se obrazovka [Předvolby tisku] ovladače tiskárny.
4
V položce [Velikost strany] na kartě [Základní nastavení] vyberte velikost papíru dokumentu.
Při tisku na papír o jiné velikosti z [Velikost strany]
V položce [Velikost výstupu] vyberte velikost papíru, na který se má tisknout. Dokument se zvětší nebo zmenší, aby odpovídal velikosti papíru v [Velikost výstupu].
5
Podle potřeby nakonfigurujte další nastavení tisku.
Nakonfigurujte oboustranný tisk a upravte kvalitu obrazu a další nastavení podle dokumentu a účelu. Chcete-li získat více informací, kliknutím na tlačítko [Nápověda] na obrazovce [Předvolby tisku] zobrazíte nápovědu.
6
Klikněte na tlačítko [OK] a klikněte na [Tisk] nebo [OK].
Spustí se tisk.
Tisk můžete zrušit na obrazovce tisku nebo pomocí ikony tiskárny v oznamovací oblasti systému Windows. Zrušení tisku z počítače
K zobrazení stavu tiskové úlohy a protokolu použijte  nebo [Monitor stavu] na ovládacím panelu. Zobrazení stavu a protokolu tiskové úlohy

Při používání systému macOS

1
V počítači otevřete dokument, který chcete tisknout.
2
Z nabídky v aplikaci použité k otevření dokumentu klikněte na [Tisknout].
Otevře se dialogové okno tisku.
3
V nabídce [Tiskárna] vyberte ovladač tiskárny zařízení.
4
V položce [Velikost papíru] možností tisku vyberte velikost papíru dokumentu.
Pokud nejsou možnosti tisku zobrazeny, klikněte na tlačítko [Zobrazit podrobnosti] v dialogovém okně tisku.
Při tisku na papír o jiné velikosti z [Velikost papíru]
1
V rozbalovací nabídce možností tisku vyberte [Zpracování papíru].
2
Zaškrtněte políčko [Přizpůsobit velikosti papíru] a v položce [Cílová velikost papíru] vyberte velikost papíru, na který se má tisknout.
Dokument se zvětší nebo zmenší, aby odpovídal velikosti papíru v [Cílová velikost papíru].
5
Podle potřeby nakonfigurujte další nastavení tisku.
Nakonfigurujte oboustranný tisk a upravte kvalitu obrazu a další nastavení podle dokumentu a účelu. Chcete-li získat více informací, kliknutím na tlačítko [] na dialogovém okně tisku zobrazíte nápovědu.
6
Klikněte na tlačítko [Tisknout].
Spustí se tisk.
Tisk můžete zrušit z ikony tiskárny v doku. Zrušení tisku z počítače
K zobrazení stavu tiskové úlohy a protokolu použijte  nebo [Monitor stavu] na ovládacím panelu. Zobrazení stavu a protokolu tiskové úlohy
99L1-042