[Speciální zpracování]

Použijte řadu postupů k řešení problémů, které vznikají v důsledku faktorů, jako je typ papíru, použitý materiál nebo jeho stav.
* Hodnoty vyznačené tučným červeným písmem představují výchozí nastavení pro každou položku.

[Speciální zpracování papíru]

[Nabídka] [Nastavení/Údržba] [Nastavit kvalitu obrazu] [Speciální zpracování]
Speciální zpracování papíru zadejte v následujících situacích:
Pokud používáte speciální papír
Pro tisk na zadní stranu potištěného papíru
Pro papír s drsným povrchem
Pokud je klopa obálky přilepená dolů.
Pokud se papír během tisku kroutí
[Ruční tisk na zad. str (jen pro 2str.)]
[Nabídka] [Nastavení/Údržba] [Nastavit kvalitu obrazu] [Speciální zpracování] [Speciální zpracování papíru]
Pokud používáte již potištěný papír, může být tisk na zadní straně slabý. Pokud ano, můžete zadáním možnosti [Zapnuto] pro daný zdroj papíru zlepšit výsledky tisku.
* Pokud je tato možnost nastavena na [Zapnuto], a od vytištění přední strany papíru již uplynul nějaký čas nebo v závislosti na vlhkosti provozního prostředí může docházet ke změnám kvality obrazu.
[Zásuvka 1]
[Vypnuto]
[Zapnuto]
*1 V závislosti na modelu, nainstalovaných možnostech a dalších nastaveních se nemusí zobrazit.
[Režim papíru s hrubým povrchem]
[Nabídka] [Nastavení/Údržba] [Nastavit kvalitu obrazu] [Speciální zpracování] [Speciální zpracování papíru]
Jestliže používáte papír s drsným povrchem, mohou se vytištěné obrazy jevit rozmazané. Pokud ano, můžete zadáním možnosti [Zapnuto] pro daný zdroj papíru zlepšit výsledky tisku.
* Zadání možnosti [Zapnuto] u tohoto nastavení může prodloužit doby tisku nebo způsobit změny v kvalitě obrazu.
[Zásuvka 1]
[Vypnuto]
[Zapnuto]
[Režim snížení lepivosti obálek]
[Nabídka] [Nastavení/Údržba] [Nastavit kvalitu obrazu] [Speciální zpracování] [Speciální zpracování papíru]
V závislosti na typu obálky a provozním prostředí se může stát, že se chlopeň obálky během tisku přilepí dolů. Pokud ano, může zadání hodnoty [Zapnuto] v tomto nastavení snížit pravděpodobnost přilepení klop obálky.
* Pokud je tato možnost nastavena na [Zapnuto], tisk může být vybledlý, protože toner nemusí být na papíře plně smíchaný.
[Vypnuto]
[Zapnuto]
[Korekce zkroucení papíru]
[Nabídka] [Nastavení/Údržba] [Nastavit kvalitu obrazu] [Speciální zpracování] [Speciální zpracování papíru]
V závislosti na použitém papíru se papír může během tisku kroutit. Pokud ano, zadáním možnost [Zapnuto] v tomto nastavení může omezit kroucení papíru.
* Zadání možnosti [Zapnuto] v tomto nastavení může vést k vybledlému tisku.
[Vypnuto]
[Zapnuto]

[Omez. slepování pap. na výst.]

[Nabídka] [Nastavení/Údržba] [Nastavit kvalitu obrazu] [Speciální zpracování]
U oboustranného tisku zahrnujícího více stránek se mohou tištěné listy papíru přilepit k sobě. Pokud se to děje, zadáním možnosti [Zapnuto] v tomto nastavení můžete snížit pravděpodobnost slepení listů papírů.
* Toto nastavení lze také použít pro jednostranné výtisky.
[Vypnuto]
[Zapnuto]

[Režim vysoké vlhkosti]

[Nabídka] [Nastavení/Údržba] [Nastavit kvalitu obrazu] [Speciální zpracování]
Tisk v prostředí s vysokou vlhkostí může způsobit nerovnoměrnou hustotu tisku. Pokud ano, zadáním možnosti [Zapnuto] můžete zlepšit výsledky tisku.
* Zadáním možnosti [Zapnuto] v tomto nastavení můžete dosáhnout rozmazaných obrázků a/nebo textu v prostředích s nízkou vlhkostí.
[Vypnuto]
[Zapnuto]

[Režim nízké vlhkosti]

[Nabídka] [Nastavení/Údržba] [Nastavit kvalitu obrazu] [Speciální zpracování]
Tisk v prostředí s nízkou vlhkostí může vést k rozmazání obrázků a/nebo textu. V takovém případě můžete výběrem možnosti [Režim 1] zlepšit výsledky tisku. Pokud to nefunguje, zkuste vybrat [Režim 2] a poté [Režim 3].
* Nastavení této možnosti může snížit sytost nebo vést k vyblednutí ve vlhkém prostředí.
[Vypnuto]
[Režim 1]
[Režim 2]
[Režim 3]

[Oprava horkého offsetu 1]

[Nabídka] [Nastavení/Údržba] [Nastavit kvalitu obrazu] [Speciální zpracování]
Pokud tisknete na papír malých rozměrů a poté pokračujete v tisku na papír větších rozměrů, mohou se v nepotištěných částech papíru objevit duchové. V takovém případě můžete výběrem možnosti [Zapnuto] zlepšit výsledky tisku.
* Když vyberete možnost [Zapnuto], může dojít ke snížení rychlosti tisku.
[Vypnuto]
[Zapnuto]

[Ochrana před zamlžením]

[Nabídka] [Nastavení/Údržba] [Nastavit kvalitu obrazu] [Speciální zpracování]
Bílé (prázdné) oblasti na vytištěném snímku mohou být tmavší. Pokud ano, zadáním možnosti [Zapnuto] problém opravíte.
* Když vyberete možnost [Zapnuto], může dojít ke snížení sytosti tisku.
[Vypnuto]
[Zapnuto]

[Zlepšení fixace]

[Nabídka] [Nastavení/Údržba] [Nastavit kvalitu obrazu] [Speciální zpracování]
V závislosti na typu papíru a provozním prostředí se může toner na vytištěných obrázcích odlupovat. Pokud ano, zadáním možnosti [Režim 1] v tomto nastavení můžete zlepšit výsledky tisku. Pokud toto problém nevyřeší, zadejte možnost [Režim 2].
* Povolení tohoto nastavení může vést ke vzniku duchů v prázdných oblastech.
[Vypnuto]
[Režim 1]
[Režim 2]

[Správné podávání papíru]

[Nabídka] [Nastavení/Údržba] [Nastavit kvalitu obrazu] [Speciální zpracování]
Při nepřetržitém tisku může docházet k opakovanému zachytávání papíru. V takovém případě může výběr možnosti [Zapnuto] snížit četnost zachytávání papírů.
* Když vyberete možnost [Zapnuto], může dojít ke snížení rychlosti tisku.
[Vypnuto]
[Zapnuto]

[Režim voskovaného papíru]

[Nabídka] [Nastavení/Údržba] [Nastavit kvalitu obrazu] [Speciální zpracování]
Při použití velmi prašného papíru může být vytištěný obraz vybledlý nebo se na něm mohou objevit pruhy. V takovém případě můžete výběrem možnosti [Zapnuto] zlepšit výsledky tisku.
*Když vyberete [Zapnuto], kvalita tisku může být ovlivněna.
[Vypnuto]
[Zapnuto]

[Opravit rozmaz.obr.při kopír.]

[Nabídka] [Nastavení/Údržba] [Nastavit kvalitu obrazu] [Speciální zpracování]
V závislosti na typu papíru a provozním prostředí se může jevit kopírovaný text nebo obrázky rozmazané. V takovém případě můžete výběrem možnosti [Režim 1] zlepšit výsledky kopírování. Pokud to nefunguje, zkuste vybrat [Režim 2] a poté [Režim 3].
[Vypnuto]
[Režim 1]
[Režim 2]
[Režim 3]

[Opravit rozmazaný obraz]

[Nabídka] [Nastavení/Údržba] [Nastavit kvalitu obrazu] [Speciální zpracování]
Obrazy vytištěné na papíru mohou obsahovat šmouhy. V takovém případě můžete výběrem možnosti [Režim 1] zlepšit výsledky tisku. Pokud tento postup nefunguje, vyberte [Režim 2].
[Vypnuto]
[Režim 1]
[Režim 2]

[Režim nastavení přenosu]

[Nabídka] [Nastavení/Údržba] [Nastavit kvalitu obrazu] [Speciální zpracování]
V závislosti na použitém papíru se při tisku ve vlhkém prostředí může tisk jevit jako nerovnoměrný. V takovém případě můžete výběrem možnosti [Režim 1] zlepšit výsledky tisku. Pokud tento postup nefunguje, vyberte [Režim 2].
* Pokud je toto nastavení povoleno, může se sytost tisku v prostředí s nízkou vlhkostí lišit.
[Vypnuto]
[Režim 1]
[Režim 2]

[Omezit slabý tisk po výměně kazety]

[Nabídka] [Nastavení/Údržba] [Nastavit kvalitu obrazu] [Speciální zpracování]
Tisk může být vybledlý okamžitě po instalaci nové náhradní tonerové kazety. Pokud ano, zadáním možnosti [Zapnuto] v tomto nastavení můžete zlepšit výsledky tisku. Toto nastavení se projeví při příští výměně tonerové kazety.
* Zadáním možnosti [Zapnuto] dojde k delší prodlevě než je obvyklé mezi výměnou tonerové kazety a možností tisku.
[Vypnuto]
[Zapnuto]
99L1-088